Исторически речник
раꙁгънат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁгънатражденѫ, ражденѹражденешражденетъ, ражденеть, ражденетражденемъ, ражденемь, ражденем, ражденеморажденете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ражденѫтъ, ражденѹтъ, ражденѫть, ражденѹть, ражденѫт, ражденѹтражденевѣражденетаражденетеражденражден
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ражденѣмъ, ражденѣмь, ражденѣмражденѣтеражденѣвѣражденѣтараꙁгънахъ, раꙁгънахь, раꙁгънахраꙁгъна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁгънараꙁгънахомъ, раꙁгънахмь, раꙁгънахом, раꙁгънахмꙑраꙁгънастераꙁгънашѧ, раꙁгънашѫ, раꙁгънаша, раꙁгънаше, раꙁгънахѫраꙁгънаховѣраꙁгънаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁгънастераꙁгнахъ, раꙁгнахь, раꙁгнахраꙁгнашераꙁгнашераꙁгнахомъ, раꙁгнахомь, раꙁгнахомраꙁгнашете, раꙁгнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁгнахѫ, раꙁгнахѹраꙁгнаховѣраꙁгнашета, раꙁгнастараꙁгнашете, раꙁгнасте
раꙁгънат -ражденѫ -ражденеш св Разпръсна, разгоня пѹсті стѣлꙑ [!]  раꙁгъна ѩ. ї млъньѩ ѹмножі  съмѩте ѩ СП 17.15 тꙑ съмѣрілъ есі ѣко ѣꙁвьна рода его. ї мꙑшьцеѭ сілꙑ твоеѩ раꙁгъна врагꙑ твоѩ СП 88.11 раждені ѩ сілоѭ твоеѭ. ї раꙁдрѹші ѩ ꙁащітьніе мо гі СП 58.12 събрашꙙ съборъ да не погꙑбъшꙙѧ овьцꙙ въ породѣ ꙁатворꙙтъ. нъ да пастѹха ѹбвъше паствѫ ражденѫтъ С 385. 17 на семь дрѣвѣ крьстьнѣѣмъ рѫцѣ простьръ. по въꙁдѹхѹ парꙙштꙙ слꙑ раꙁгънавъ. беꙁ блаꙁнꙑ намъ на небеса пѫтьшъств ѹготов С 353.11 Образно. томѹ же о семъ ꙁѣло въпеалвъшѹ сꙙ. раꙁгънат пеаль хотꙙ старцѹ рѣхъ С 297.21—22 Изч СП С Гр σκορπίζω διασκορπίζω διαλύω ἐξελαύνω καταστέλλω Нвб разгна остар ВА Срв разгоня, разгонвам ОА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА