Исторически речник
раꙁгръдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁгръдѣтраꙁгръдѣѭ, раꙁгръдѣѫ, раꙁгръдѣѧ, раꙁгръдѣюраꙁгръдѣш, раꙁгръдѣешраꙁгръдѣтъ, раꙁгръдѣетъ, раꙁгръдѣть, раꙁгръдѣеть, раꙁгръдѣт, раꙁгръдѣетраꙁгръдѣмъ, раꙁгръдѣемъ, раꙁгръдѣмь, раꙁгръдѣемь, раꙁгръдѣм, раꙁгръдѣем, раꙁгръдѣмо, раꙁгръдѣемораꙁгръдѣте, раꙁгръдѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁгръдѣѭтъ, раꙁгръдѣѫтъ, раꙁгръдѣѧтъ, раꙁгръдѣютъ, раꙁгръдѣѭть, раꙁгръдѣѫть, раꙁгръдѣѧть, раꙁгръдѣють, раꙁгръдѣѭт, раꙁгръдѣѫт, раꙁгръдѣѧт, раꙁгръдѣютраꙁгръдѣвѣ, раꙁгръдѣевѣраꙁгръдѣта, раꙁгръдѣетараꙁгръдѣте, раꙁгръдѣетераꙁгръдѣраꙁгръдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁгръдѣмъ, раꙁгръдѣмь, раꙁгръдѣмраꙁгръдѣтераꙁгръдѣвѣраꙁгръдѣтараꙁгръдѣхъ, раꙁгръдѣхь, раꙁгръдѣхраꙁгръдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁгръдѣраꙁгръдѣхомъ, раꙁгръдѣхомь, раꙁгръдѣхом, раꙁгръдѣхмꙑраꙁгръдѣстераꙁгръдѣшѧ, раꙁгръдѣшѫ, раꙁгръдѣша, раꙁгръдѣше, раꙁгръдѣхѫраꙁгръдѣховѣраꙁгръдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁгръдѣстераꙁгръдѣахъ, раꙁгръдѣхъ, раꙁгръдѣахь, раꙁгръдѣхь, раꙁгръдѣах, раꙁгръдѣхраꙁгръдѣаше, раꙁгръдѣшераꙁгръдѣаше, раꙁгръдѣшераꙁгръдѣахомъ, раꙁгръдѣхомъ, раꙁгръдѣахомь, раꙁгръдѣхомь, раꙁгръдѣахом, раꙁгръдѣхомраꙁгръдѣашете, раꙁгръдѣшете, раꙁгръдѣасте, раꙁгръдѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁгръдѣахѫ, раꙁгръдѣхѫ, раꙁгръдѣахѹ, раꙁгръдѣхѹраꙁгръдѣаховѣ, раꙁгръдѣховѣраꙁгръдѣашета, раꙁгръдѣшета, раꙁгръдѣаста, раꙁгръдѣстараꙁгръдѣашете, раꙁгръдѣшете, раꙁгръдѣасте, раꙁгръдѣсте
раꙁгръдѣт -раꙁгръдѣѭ -раꙁгръдѣш св Въздигна се, възгордея се ѡбае ꙁа льштеніѣ іхъ положілъ імъ есі ꙁъла. ніꙁъложілъ ѩ есі вънегда раꙁгъдѣшѩ (погр. вм. раꙁгръдѣшѩ, Север., с. 91, бел. под линия) СП 72.18 Прич. мин. деят. като прил. раꙁгръдѣвꙑ τραχηλιάσας Който се е възгордял, който се е самозабравил его же ѹбоѣвъ кънѧꙁь. ꙇ вꙿсѣ тварь. ꙇже ес раꙁгръдѣвъш. ꙇног҄да архстратгъ. ꙇ съ своеѭ его слѹжьбоѭ. ослѹшанемь отъвръгъшъ сѧ. съвръгꙑ на ꙁемⷧѭ СЕ 51а 19 Изч СП СЕ Гр ἐπαίρομαι τραχηλιάζω Нвб Срв гръдост ж остар ВА НГер