Исторически речник
раꙁгорѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁгорѣт сѧраꙁгорѭ, раꙁгорѧ, раꙁгорюраꙁгоршраꙁгортъ, раꙁгорть, раꙁгортраꙁгормъ, раꙁгормь, раꙁгорм, раꙁгормораꙁгорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁгорѧтъ, раꙁгорѧть, раꙁгорѧтраꙁгорвѣраꙁгортараꙁгортераꙁгорраꙁгор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁгормъ, раꙁгормь, раꙁгормраꙁгортераꙁгорвѣраꙁгортараꙁгорѣхъ, раꙁгорѣхь, раꙁгорѣхраꙁгорѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁгорѣраꙁгорѣхомъ, раꙁгорѣхомь, раꙁгорѣхом, раꙁгорѣхмꙑраꙁгорѣстераꙁгорѣшѧ, раꙁгорѣшѫ, раꙁгорѣша, раꙁгорѣше, раꙁгорѣхѫраꙁгорѣховѣраꙁгорѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁгорѣстераꙁгорѣахъ, раꙁгорѣхъ, раꙁгорѧхъ, раꙁгорѣахь, раꙁгорѣхь, раꙁгорѧхь, раꙁгорѣах, раꙁгорѣх, раꙁгорѧхраꙁгорѣаше, раꙁгорѣше, раꙁгорѧшераꙁгорѣаше, раꙁгорѣше, раꙁгорѧшераꙁгорѣахомъ, раꙁгорѣхомъ, раꙁгорѧхомъ, раꙁгорѣахомь, раꙁгорѣхомь, раꙁгорѧхомь, раꙁгорѣахом, раꙁгорѣхом, раꙁгорѧхомраꙁгорѣашете, раꙁгорѣшете, раꙁгорѣасте, раꙁгорѣсте, раꙁгорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁгорѣахѫ, раꙁгорѣхѫ, раꙁгорѣахѹ, раꙁгорѣхѹ, раꙁгорѧхѹраꙁгорѣаховѣ, раꙁгорѣховѣ, раꙁгорѧховѣраꙁгорѣашета, раꙁгорѣшета, раꙁгорѣаста, раꙁгорѣста, раꙁгорѧстараꙁгорѣашете, раꙁгорѣшете, раꙁгорѣасте, раꙁгорѣсте, раꙁгорѧсте
раꙁгорѣт сѧ -раꙁгорѭ сѧ -раꙁгорш сѧ св Пламна, разпаля се [от някакво чувство] ѣко раꙁгорѣ сѩ сръдьце мое ѫтроба моѣ іꙁмѣтъ сѩ ї аꙁъ ѹніьженъ і не раꙁѹмѣхъ. ѣко скотъ бꙑхъ ѹ тебе СП 72.21 доколѣ гі отъвраштаеші сѩ въ конець. раꙁгорітъ сѩ ѣко огнь гнѣвъ твоі СП 88.47 ѡбдѫ мѩ ѣко бьелꙑ соть. ї раꙁгорѣшѩ сѩ ѣко огнь въ трънї СП 117.12 раꙁгорѣвъ сꙙ стꙑмъ дѹхомъ. акꙑ нъ данлъ о сѹсанѣ. свꙙтꙑ отьцъ наш. сак҄. прстѫп къ ꙁълоьстънѹѹмѹ глагол҄ꙙ С 191.25 Пламна, изпадна във възбуда. егꙿда же кѹ обраттъ сѧ на блѫдъ ѹдъ. л раꙁортъ (погр. вм. раꙁгортъ, Нахтигал, с. 84, бел. под линия) сѧ емѹ пльтьнаа плъть ... аще вьꙁведетъ о срца с къ бѹ ... бѫдетъ съхраненъ СЕ 36b 21 Изч СП СЕ С Гр ἐκκαίομαι ἀναζωπυρίζομαι Нвб разгоря се, разгорявам се, разгарям се ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА