Исторически речник
раꙁгнѣвт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁгнѣвтраꙁгнѣвлѭ, раꙁгнѣвлѧ, раꙁгнѣвѧ, раꙁгнѣвьѭ, раꙁгнѣвлюраꙁгнѣвшраꙁгнѣвтъ, раꙁгнѣвть, раꙁгнѣвтраꙁгнѣвмъ, раꙁгнѣвмь, раꙁгнѣвм, раꙁгнѣвмораꙁгнѣвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁгнѣвѧтъ, раꙁгнѣвѧть, раꙁгнѣвѧтраꙁгнѣввѣраꙁгнѣвтараꙁгнѣвтераꙁгнѣвраꙁгнѣв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁгнѣвмъ, раꙁгнѣвмь, раꙁгнѣвмраꙁгнѣвтераꙁгнѣввѣраꙁгнѣвтараꙁгнѣвхъ, раꙁгнѣвхь, раꙁгнѣвхраꙁгнѣвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁгнѣвовраꙁгнѣвхомъ, раꙁгнѣвхомь, раꙁгнѣвхом, раꙁгнѣвхмꙑраꙁгнѣвстераꙁгнѣвшѧ, раꙁгнѣвшѫ, раꙁгнѣвша, раꙁгнѣвше, раꙁгнѣвхѫраꙁгнѣвховѣраꙁгнѣвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁгнѣвсте*раꙁгнѣвлꙗахъ*раꙁгнѣвлꙗаше*раꙁгнѣвлꙗаше*раꙁгнѣвлꙗахомъ*раꙁгнѣвлꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*раꙁгнѣвлꙗахѫ*раꙁгнѣвлꙗаховѣ*раꙁгнѣвлꙗашета*раꙁгнѣвлꙗашете
раꙁгнѣвт -раꙁгнѣвлѭ -раꙁгнѣвш св Разгневя, раздразня дꙗволъ же ... побѣжденъ стааго пршьствмъ. отъ н҄его прѣльштенъмъ ждовомъ стрѣлѫ вълож. ꙗкоже раꙁгнѣвт елнꙑ С 537.16—17 Изч С Нвб разгневя [се], разгневявам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР