Исторически речник
раꙁгнѣват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁгнѣват сѧраꙁгнѣваѭ, раꙁгнѣваѫ, раꙁгнѣваѧ, раꙁгнѣваюраꙁгнѣваш, раꙁгнѣваеш, раꙁгнѣваашраꙁгнѣватъ, раꙁгнѣваетъ, раꙁгнѣваатъ, раꙁгнѣвать, раꙁгнѣваеть, раꙁгнѣваать, раꙁгнѣват, раꙁгнѣвает, раꙁгнѣваатраꙁгнѣвамъ, раꙁгнѣваемъ, раꙁгнѣваамъ, раꙁгнѣвамь, раꙁгнѣваемь, раꙁгнѣваамь, раꙁгнѣвам, раꙁгнѣваем, раꙁгнѣваам, раꙁгнѣвамо, раꙁгнѣваемо, раꙁгнѣваамораꙁгнѣвате, раꙁгнѣваете, раꙁгнѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁгнѣваѭтъ, раꙁгнѣваѫтъ, раꙁгнѣваѧтъ, раꙁгнѣваютъ, раꙁгнѣваѭть, раꙁгнѣваѫть, раꙁгнѣваѧть, раꙁгнѣвають, раꙁгнѣваѭт, раꙁгнѣваѫт, раꙁгнѣваѧт, раꙁгнѣваютраꙁгнѣвавѣ, раꙁгнѣваевѣ, раꙁгнѣваавѣраꙁгнѣвата, раꙁгнѣваета, раꙁгнѣваатараꙁгнѣвате, раꙁгнѣваете, раꙁгнѣваатераꙁгнѣвараꙁгнѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁгнѣвамъ, раꙁгнѣвамь, раꙁгнѣвамраꙁгнѣватераꙁгнѣвавѣраꙁгнѣватараꙁгнѣвахъ, раꙁгнѣвахь, раꙁгнѣвахраꙁгнѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁгнѣвараꙁгнѣвахомъ, раꙁгнѣвахомь, раꙁгнѣвахом, раꙁгнѣвахмꙑраꙁгнѣвастераꙁгнѣвашѧ, раꙁгнѣвашѫ, раꙁгнѣваша, раꙁгнѣваше, раꙁгнѣвахѫраꙁгнѣваховѣраꙁгнѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁгнѣвастераꙁгнѣваахъ, раꙁгнѣвахъ, раꙁгнѣваахь, раꙁгнѣвахь, раꙁгнѣваах, раꙁгнѣвахраꙁгнѣвааше, раꙁгнѣвашераꙁгнѣвааше, раꙁгнѣвашераꙁгнѣваахомъ, раꙁгнѣвахомъ, раꙁгнѣваахомь, раꙁгнѣвахомь, раꙁгнѣваахом, раꙁгнѣвахомраꙁгнѣваашете, раꙁгнѣвашете, раꙁгнѣваасте, раꙁгнѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁгнѣваахѫ, раꙁгнѣвахѫ, раꙁгнѣваахѹ, раꙁгнѣвахѹраꙁгнѣвааховѣ, раꙁгнѣваховѣраꙁгнѣваашета, раꙁгнѣвашета, раꙁгнѣвааста, раꙁгнѣвастараꙁгнѣваашете, раꙁгнѣвашете, раꙁгнѣваасте, раꙁгнѣвасте
раꙁгнѣват сѧ -раꙁгнѣваѭ сѧ -раꙁгнѣваш сѧ св Разгневя се, разсърдя се ꙇ слꙑшавъ цср тъ раꙁгнѣва сѧ  посъла воѩ своѩ. погѹб ѹбцѧ тꙑ. ꙇ градꙑ хъ ꙁажьже М Мт 22.7 ЗI, А. Срв. СЕ 106а 25 раꙁгнѣва же сѧ  не хотѣаше вънт М Лк 15.28 З А СК Б бже моі отърінѫлъ нꙑ есі.  раꙁдрѹшілъ нꙑ есі. раꙁгнѣвалъ сѩ есі  помловалъ нꙑ есі СП 59.3  раꙁгнѣвавъша сꙙ мѫтелꙗ. повелѣста ꙁвлѣшт ѧ.  ꙁвꙙꙁавъше ѧ вест на брѣгъ морѣ С 79.21 раꙁгнѣвашꙙ же сꙙ тьмньн страж.  раꙁгнѣвавъше сꙙ вьведошꙙ хъ пае вьнѫтрь С 134.4, 5 раꙁгнѣвавъ же сꙙ кнꙙꙁъ. повелѣ раꙁдърат рꙁꙑ хъ С 176.20—21 то слꙑшавъшꙙ отъ н҄ею старѣшнꙑ влъшьскꙑѧ. раꙁгнѣвавъшꙙ сꙙ ꙁѣло С 260.7 тъгда же  вꙑ раꙁгнѣвасте сꙙ. акꙑ лс сѫште еуагг҄елскꙑхъ ѹен раꙁѹма С 312.16 раꙁгнѣват сѧ дѹхомь ἐμβριμάομαι [ἀναζωπυρέομαι] τῷ πνεύματι Разгневя се  вдѣвꙑ  плаѫшт.  пршъдъше на ждꙑ раꙁгнѣва сꙙ дѹхомь.  смѫт сꙙ С 315. 19—20 гда прѣдь смъ малꙑ скааше тꙑ съкаꙁанꙗ реенꙋмѹ. гда бо дѹхомъ раꙁгнѣва сꙙ. тъгда  мол сꙙ С 317.3 М З А СК Б СП СЕ С Гр ὀργίζομαι ϑυμόομαι ἀγανακτέω παροξύνομαι χολέω πίμπλαμαι ϑυμοῦ ὑπερζέω τῇ χολῇ [вар. ὑπερζέω τῷ ϑυμῷ] ϑυμομαχέω φρυάσσω σκελίζομαι раꙁъгнѣват сѧ Нвб разгневя се, разгневявам се ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА