Исторически речник
раꙁгарат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁгарат сѧраꙁгараѭ, раꙁгараѫ, раꙁгараѧ, раꙁгараюраꙁгараш, раꙁгараеш, раꙁгараашраꙁгаратъ, раꙁгараетъ, раꙁгараатъ, раꙁгарать, раꙁгараеть, раꙁгараать, раꙁгарат, раꙁгарает, раꙁгараатраꙁгарамъ, раꙁгараемъ, раꙁгараамъ, раꙁгарамь, раꙁгараемь, раꙁгараамь, раꙁгарам, раꙁгараем, раꙁгараам, раꙁгарамо, раꙁгараемо, раꙁгараамораꙁгарате, раꙁгараете, раꙁгараате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁгараѭтъ, раꙁгараѫтъ, раꙁгараѧтъ, раꙁгараютъ, раꙁгараѭть, раꙁгараѫть, раꙁгараѧть, раꙁгарають, раꙁгараѭт, раꙁгараѫт, раꙁгараѧт, раꙁгараютраꙁгаравѣ, раꙁгараевѣ, раꙁгараавѣраꙁгарата, раꙁгараета, раꙁгараатараꙁгарате, раꙁгараете, раꙁгараатераꙁгарараꙁгара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁгарамъ, раꙁгарамь, раꙁгарамраꙁгаратераꙁгаравѣраꙁгаратараꙁгарахъ, раꙁгарахь, раꙁгарахраꙁгара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁгарараꙁгарахомъ, раꙁгарахомь, раꙁгарахом, раꙁгарахмꙑраꙁгарастераꙁгарашѧ, раꙁгарашѫ, раꙁгараша, раꙁгараше, раꙁгарахѫраꙁгараховѣраꙁгараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁгарастераꙁгараахъ, раꙁгарахъ, раꙁгараахь, раꙁгарахь, раꙁгараах, раꙁгарахраꙁгарааше, раꙁгарашераꙁгарааше, раꙁгарашераꙁгараахомъ, раꙁгарахомъ, раꙁгараахомь, раꙁгарахомь, раꙁгараахом, раꙁгарахомраꙁгараашете, раꙁгарашете, раꙁгараасте, раꙁгарасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁгараахѫ, раꙁгарахѫ, раꙁгараахѹ, раꙁгарахѹраꙁгарааховѣ, раꙁгараховѣраꙁгараашета, раꙁгарашета, раꙁгарааста, раꙁгарастараꙁгараашете, раꙁгарашете, раꙁгараасте, раꙁгарасте
раꙁгарат сѧ -раꙁгараѭ сѧ -раꙁгараш сѧ несв Разгарям се, изгарям, горя [образно] етꙑр десꙙт же лѣтъ сътвор тѹ сѣдꙙ. беꙁъ сътѫженꙗ.  горꙙштѫ любьвьѭ.  божьствънꙑмъ огн҄емъ раꙁгараѧ сꙙ прсно С 274.1 Изч С Гр πυρπολέομαι Нвб разгарям [се], разгоря [се], разгорявам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА