Исторически речник
раꙁврѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁврѣщраꙁврьгѫ, раꙁвръгѫ, раꙁвьргѫ, раꙁврьгѹ, раꙁвръгѹ, раꙁвьргѹраꙁврьжеш, раꙁвръжеш, раꙁвьржешраꙁврьжетъ, раꙁвръжетъ, раꙁвьржетъ, раꙁврьжеть, раꙁвръжеть, раꙁвьржеть, раꙁврьжет, раꙁвръжет, раꙁвьржетраꙁврьжемъ, раꙁвръжемъ, раꙁвьржемъ, раꙁврьжемь, раꙁвръжемь, раꙁвьржемь, раꙁврьжем, раꙁвръжем, раꙁвьржем, раꙁврьжемо, раꙁвръжемо, раꙁвьржемораꙁврьжете, раꙁвръжете, раꙁвьржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁврьгѫтъ, раꙁвръгѫтъ, раꙁвьргѫтъ, раꙁврьгѹтъ, раꙁвръгѹтъ, раꙁвьргѹтъ, раꙁврьгѫть, раꙁвръгѫть, раꙁвьргѫть, раꙁврьгѹть, раꙁвръгѹть, раꙁвьргѹть, раꙁврьгѫт, раꙁвръгѫт, раꙁвьргѫт, раꙁврьгѹт, раꙁвръгѹт, раꙁвьргѹтраꙁврьжевѣ, раꙁвръжевѣ, раꙁвьржевѣраꙁврьжета, раꙁвръжета, раꙁвьржетараꙁврьжете, раꙁвръжете, раꙁвьржетераꙁврьꙃ, раꙁвръꙃ, раꙁврьꙁ, раꙁвръꙁраꙁврьꙃ, раꙁвръꙃ, раꙁврьꙁ, раꙁвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁврьꙃѣмъ, раꙁвръꙃѣмъ, раꙁврьꙁѣмъ, раꙁвръꙁѣмъ, раꙁврьꙃѣмь, раꙁвръꙃѣмь, раꙁврьꙁѣмь, раꙁвръꙁѣмь, раꙁврьꙃѣм, раꙁвръꙃѣм, раꙁврьꙁѣм, раꙁвръꙁѣмраꙁврьꙃѣте, раꙁвръꙃѣте, раꙁврьꙁѣте, раꙁвръꙁѣтераꙁврьꙃѣвѣ, раꙁвръꙃѣвѣ, раꙁврьꙁѣвѣ, раꙁвръꙁѣвѣраꙁврьꙃѣта, раꙁвръꙃѣта, раꙁврьꙁѣта, раꙁвръꙁѣтараꙁврьгъ, раꙁвръгъ, раꙁврьгохъ, раꙁвръгохъ, раꙁвьргохъ, раꙁврьгь, раꙁвръгь, раꙁврьгохь, раꙁвръгохь, раꙁвьргохь, раꙁврьгох, раꙁвръгох, раꙁвьргохраꙁврьже, раꙁвръже, раꙁвьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁврьже, раꙁвръже, раꙁвьржераꙁврьгомъ, раꙁвръгомъ, раꙁврьгохомъ, раꙁвръгохомъ, раꙁвьргохомъ, раꙁврьгомь, раꙁвръгомь, раꙁврьгохомь, раꙁвръгохомь, раꙁвьргохомь, раꙁврьгохом, раꙁвръгохом, раꙁвьргохомраꙁврьжете, раꙁвръжете, раꙁврьгосте, раꙁвръгосте, раꙁвьргостераꙁврьгѫ, раꙁвръгѫ, раꙁврьгошѧ, раꙁвръгошѧ, раꙁвьргошѧ, раꙁврьгошѫ, раꙁвръгошѫ, раꙁвьргошѫ, раꙁврьгоша, раꙁвръгоша, раꙁвьргоша, раꙁврьгоше, раꙁвръгоше, раꙁвьргошераꙁврьговѣ, раꙁвръговѣ, раꙁврьгоховѣ, раꙁвръгоховѣ, раꙁвьргоховѣраꙁврьжета, раꙁвръжета, раꙁврьгоста, раꙁвръгоста, раꙁвьргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁврьжете, раꙁвръжете, раꙁврьгосте, раꙁвръгосте, раꙁвьргостераꙁвръжахъ, раꙁвръжахь, раꙁвръжахраꙁвръжашераꙁвръжашераꙁвръжахомъ, раꙁвръжахомь, раꙁвръжахомраꙁвръжашете, раꙁвръжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁвръжахѫ, раꙁвръжахѹраꙁвръжаховѣраꙁвръжашета, раꙁвръжастараꙁвръжашете, раꙁвръжасте
раꙁврѣщ -раꙁврьгѫ -раꙁврьжеш св 1. Разчупя, разбия, разкъсам, разруша хе бже нашъ. раꙁвръгꙑ ѫꙁꙑ съмрътънꙑѩ. нераꙁдрѣшаемꙑѩ. ꙇ верѣѩ адовꙑ. попъравъ множъство дхъ СЕ 63а 22 ѡ веле ѹдеса двьна ... же врата адова раꙁвръже.  двьр желѣꙁнꙑ сътьре.  дѹшѫ отъ ѫꙁъ съмрьтънꙑхъ прост С 311.15— 16 Образно. слꙑша повелѣнꙗ мрътвꙑ.  съмрьтънꙑѧ раꙁврьже ꙁаконꙑ. да срамьꙗѭтъ сꙙ новѣрьнц С 310.29 2. Отхвърля (...) вь тръпѣнь. блаженъ къ ꙇже р(а)ꙁвръжетъ брѣмѧ грѣ.. Р VI 1.3 3. Разтворя, отворя тако же вьнде пльтьѭ. кде бѣ божьствомъ.  двьр не раꙁвръже. вьлѣꙁе бо въꙁбранꙗѧ.  нктоже вьсхотѣ да вьсе сꙙ сьтее С 501.13—14 Разтворя, разделя на две части. раꙁвръже море ї проведе ѩ. прістав водꙑ ѣко въ мѣсѣ СП 77.13 Изч СП СЕ С Р Гр διαρρήγνυμι παραλύω διαλύω ἀναπετάννυμι Нвб Срв развръгам, развъргвам остар диал ВА НГер