Исторически речник
раꙁврьꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁврьꙁатраꙁврьꙁаѭ, раꙁврьꙁаѫ, раꙁврьꙁаѧ, раꙁврьꙁаюраꙁврьꙁаш, раꙁврьꙁаеш, раꙁврьꙁаашраꙁврьꙁатъ, раꙁврьꙁаетъ, раꙁврьꙁаатъ, раꙁврьꙁать, раꙁврьꙁаеть, раꙁврьꙁаать, раꙁврьꙁат, раꙁврьꙁает, раꙁврьꙁаатраꙁврьꙁамъ, раꙁврьꙁаемъ, раꙁврьꙁаамъ, раꙁврьꙁамь, раꙁврьꙁаемь, раꙁврьꙁаамь, раꙁврьꙁам, раꙁврьꙁаем, раꙁврьꙁаам, раꙁврьꙁамо, раꙁврьꙁаемо, раꙁврьꙁаамораꙁврьꙁате, раꙁврьꙁаете, раꙁврьꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁврьꙁаѭтъ, раꙁврьꙁаѫтъ, раꙁврьꙁаѧтъ, раꙁврьꙁаютъ, раꙁврьꙁаѭть, раꙁврьꙁаѫть, раꙁврьꙁаѧть, раꙁврьꙁають, раꙁврьꙁаѭт, раꙁврьꙁаѫт, раꙁврьꙁаѧт, раꙁврьꙁаютраꙁврьꙁавѣ, раꙁврьꙁаевѣ, раꙁврьꙁаавѣраꙁврьꙁата, раꙁврьꙁаета, раꙁврьꙁаатараꙁврьꙁате, раꙁврьꙁаете, раꙁврьꙁаатераꙁврьꙁараꙁврьꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁврьꙁамъ, раꙁврьꙁамь, раꙁврьꙁамраꙁврьꙁатераꙁврьꙁавѣраꙁврьꙁатараꙁврьꙁахъ, раꙁврьꙁахь, раꙁврьꙁахраꙁврьꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁврьꙁараꙁврьꙁахомъ, раꙁврьꙁахомь, раꙁврьꙁахом, раꙁврьꙁахмꙑраꙁврьꙁастераꙁврьꙁашѧ, раꙁврьꙁашѫ, раꙁврьꙁаша, раꙁврьꙁаше, раꙁврьꙁахѫраꙁврьꙁаховѣраꙁврьꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁврьꙁастераꙁврьꙁаахъ, раꙁврьꙁахъ, раꙁврьꙁаахь, раꙁврьꙁахь, раꙁврьꙁаах, раꙁврьꙁахраꙁврьꙁааше, раꙁврьꙁашераꙁврьꙁааше, раꙁврьꙁашераꙁврьꙁаахомъ, раꙁврьꙁахомъ, раꙁврьꙁаахомь, раꙁврьꙁахомь, раꙁврьꙁаахом, раꙁврьꙁахомраꙁврьꙁаашете, раꙁврьꙁашете, раꙁврьꙁаасте, раꙁврьꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁврьꙁаахѫ, раꙁврьꙁахѫ, раꙁврьꙁаахѹ, раꙁврьꙁахѹраꙁврьꙁааховѣ, раꙁврьꙁаховѣраꙁврьꙁаашета, раꙁврьꙁашета, раꙁврьꙁааста, раꙁврьꙁастараꙁврьꙁаашете, раꙁврьꙁашете, раꙁврьꙁаасте, раꙁврьꙁасте
раꙁврьꙁат -раꙁврьꙁаѭ -раꙁврьꙁаш несв Разтварям ѣкоже естъ псано въ ꙁаконѣ гн. ѣко вьсѣкъ младенецъ мѫжъска полѹ. раꙁвръꙁаѩ ложесна стго гв нареетъ сѧ М Лк 2.23 Изч М З А СК Б Гр διανοίγω раꙁвръꙁат Нвб Срв развръзвам, развързвам, развържа ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА