Исторически речник
раꙁводт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁводт сѧраꙁвождѫ, раꙁвождѹраꙁводшраꙁводтъ, раꙁводть, раꙁводтраꙁводмъ, раꙁводмь, раꙁводм, раꙁводмораꙁводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁводѧтъ, раꙁводѧть, раꙁводѧтраꙁводвѣраꙁводтараꙁводтераꙁводраꙁвод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁводмъ, раꙁводмь, раꙁводмраꙁводтераꙁводвѣраꙁводтараꙁводхъ, раꙁводхь, раꙁводхраꙁвод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁводраꙁводхомъ, раꙁводхомь, раꙁводхом, раꙁводхмꙑраꙁводстераꙁводшѧ, раꙁводшѫ, раꙁводша, раꙁводше, раꙁводхѫраꙁвоховѣраꙁводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁводстераꙁвождаахъ, раꙁвождахъ, раꙁводѣахъ, раꙁводѣхъ, раꙁвожахъ, раꙁводѧхъ, раꙁвождаахь, раꙁвождахь, раꙁводѣахь, раꙁводѣхь, раꙁвожахь, раꙁводѧхь, раꙁвождаах, раꙁвождах, раꙁводѣах, раꙁводѣх, раꙁвожах, раꙁводѧхраꙁвождааше, раꙁвождаше, раꙁводѣаше, раꙁводѣше, раꙁвожаше, раꙁводѧшераꙁвождааше, раꙁвождаше, раꙁводѣаше, раꙁводѣше, раꙁвожаше, раꙁводѧшераꙁвождаахомъ, раꙁвождахомъ, раꙁводѣахомъ, раꙁводѣхомъ, раꙁвожахомъ, раꙁводѧхомъ, раꙁвождаахомь, раꙁвождахомь, раꙁводѣахомь, раꙁводѣхомь, раꙁвожахомь, раꙁводѧхомь, раꙁвождаахом, раꙁвождахом, раꙁводѣахом, раꙁводѣхом, раꙁвожахом, раꙁводѧхомраꙁвождаашете, раꙁвождашете, раꙁводѣашете, раꙁводѣшете, раꙁвожашете, раꙁвождаасте, раꙁвождасте, раꙁводѣасте, раꙁводѣсте, раꙁвожасте, раꙁводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁвождаахѫ, раꙁвождахѫ, раꙁводѣахѫ, раꙁводѣхѫ, раꙁвожахѫ, раꙁвождаахѹ, раꙁвождахѹ, раꙁводѣахѹ, раꙁводѣхѹ, раꙁвожахѹ, раꙁводѧхѹраꙁвождааховѣ, раꙁвождаховѣ, раꙁводѣаховѣ, раꙁводѣховѣ, раꙁвожаховѣ, раꙁводѧховѣраꙁвождаашета, раꙁвождашета, раꙁводѣашета, раꙁводѣшета, раꙁвожашета, раꙁвождааста, раꙁвождаста, раꙁводѣаста, раꙁводѣста, раꙁвожаста, раꙁводѧстараꙁвождаашете, раꙁвождашете, раꙁводѣашете, раꙁводѣшете, раꙁвожашете, раꙁвождаасте, раꙁвождасте, раꙁводѣасте, раꙁводѣсте, раꙁвожасте, раꙁводѧсте
раꙁводт сѧ -раꙁвождѫ сѧ -раꙁводш сѧ несв Разделям се, разцепвам се, разтварям се ꙇ абье въсходѧ отъ водꙑ. ꙇ вдѣ раꙁводѧшта сѧ нбса. ꙇ дхъ ѣко голѫбь съходѧшть на нь М Мк1.10 З, СК. Срв. А158а 21—22 Изч М З А СК Гр σχίζομαι ἀνοίγνυμαι Нвб разводя, развождам диал ОА НТ Дюв ДА Срв развод м