Исторически речник
раꙁвлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁвлатраꙁвлаѫ, раꙁвлаѹраꙁвлашраꙁвлатъ, раꙁвлать, раꙁвлатраꙁвламъ, раꙁвламь, раꙁвлам, раꙁвламораꙁвлате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁвлаѧтъ, раꙁвлаѧть, раꙁвлаѧтраꙁвлавѣраꙁвлатараꙁвлатераꙁвлараꙁвла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁвламъ, раꙁвламь, раꙁвламраꙁвлатераꙁвлавѣраꙁвлатараꙁвлахъ, раꙁвлахь, раꙁвлахраꙁвла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁвлараꙁвлахомъ, раꙁвлахомь, раꙁвлахом, раꙁвлахмꙑраꙁвластераꙁвлашѧ, раꙁвлашѫ, раꙁвлаша, раꙁвлаше, раꙁвлахѫраꙁвлаховѣраꙁвласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁвластераꙁвлааахъ, раꙁвлаахъ, раꙁвлааахь, раꙁвлаахь, раꙁвлааах, раꙁвлаахраꙁвлаааше, раꙁвлаашераꙁвлаааше, раꙁвлаашераꙁвлааахомъ, раꙁвлаахомъ, раꙁвлааахомь, раꙁвлаахомь, раꙁвлааахом, раꙁвлаахомраꙁвлааашете, раꙁвлаашете, раꙁвлааасте, раꙁвлаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁвлааахѫ, раꙁвлаахѫ, раꙁвлааахѹ, раꙁвлаахѹраꙁвлаааховѣ, раꙁвлааховѣраꙁвлааашета, раꙁвлаашета, раꙁвлаааста, раꙁвлаастараꙁвлааашете, раꙁвлаашете, раꙁвлааасте, раꙁвлаасте
раꙁвлат -раꙁвлаѫ -раꙁвлаш несв Разпръсквам, разгонвам ѡ пастꙑр. раꙁвлаѧщ. ꙇ гѹбѧщ овцѧ СЕ 82b 8 Изч СЕ Гр διασκορπίζω Нвб Срв развлача, развлачам диал