Исторически речник
раꙁбѣгнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁбѣгнѫт сѧраꙁбѣгнѫ, раꙁбѣгнѹраꙁбѣгнешраꙁбѣгнетъ, раꙁбѣгнеть, раꙁбѣгнетраꙁбѣгнемъ, раꙁбѣгнемь, раꙁбѣгнемраꙁбѣгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁбѣгнѫтъ, раꙁбѣгнѹтъ, раꙁбѣгнѫть, раꙁбѣгнѹть, раꙁбѣгнѫт, раꙁбѣгнѹтраꙁбѣгневѣраꙁбѣгнетараꙁбѣгнетераꙁбѣгнраꙁбѣгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁбѣгнѣмъ, раꙁбѣгнѣмь, раꙁбѣгнѣмраꙁбѣгнѣтераꙁбѣгнѣвѣраꙁбѣгнѣтараꙁбѣгъ, раꙁбѣгохъ, раꙁбѣгь, раꙁбѣгохь, раꙁбѣгохраꙁбѣже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁбѣжераꙁбѣгомъ, раꙁбѣгохомъ, раꙁбѣгомь, раꙁбѣгохомь, раꙁбѣгом, раꙁбѣгохомраꙁбѣжете, раꙁбѣгостераꙁбѣгѫ, раꙁбѣгошѧ, раꙁбѣгошѫ, раꙁбѣгоша, раꙁбѣгошераꙁбѣговѣ, раꙁбѣгоховѣраꙁбѣжета, раꙁбѣгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁбѣжета, раꙁбѣгоста*раꙁбѣгнѣахъ*раꙁбѣгнѣаше*раꙁбѣгнѣаше*раꙁбѣгнѣахомъ*раꙁбѣгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*раꙁбѣгнѣахѫ*раꙁбѣгнѣаховѣ*раꙁбѣгнѣашета*раꙁбѣгнѣашете
раꙁбѣгнѫт сѧ -раꙁбѣгнѫ сѧ -раꙁбѣгнеш сѧ св Разбягам се, разпръсна се поражѫ пастꙑрѣ. . овъцѧ раꙁбѣгнѫтъ сѧ М Мк 14.27 З вьс ѹбо ѹенц раꙁбѣгошꙙ сꙙ ꙁа страха юдеска С 483.11  про же вьс. съвꙙꙁана тъьѭ ѹꙁьрѣвъше раꙁбѣгошꙙ сꙙ. како ѹбо ѹмꙑслл бꙑшꙙ. на коньца вьсел҄енꙑѧ тешт С 442.22 Изч М З С Гр διασκορπίζομαι φεύγω διασπείρομαι Нвб разбягна[м] се диал Дюв НГер разбягам се ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА