Исторически речник
раꙁботѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁботѣтраꙁботѣѭ, раꙁботѣѫ, раꙁботѣѧ, раꙁботѣюраꙁботѣш, раꙁботѣешраꙁботѣтъ, раꙁботѣетъ, раꙁботѣть, раꙁботѣеть, раꙁботѣт, раꙁботѣетраꙁботѣмъ, раꙁботѣемъ, раꙁботѣмь, раꙁботѣемь, раꙁботѣм, раꙁботѣем, раꙁботѣмо, раꙁботѣемораꙁботѣте, раꙁботѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁботѣѭтъ, раꙁботѣѫтъ, раꙁботѣѧтъ, раꙁботѣютъ, раꙁботѣѭть, раꙁботѣѫть, раꙁботѣѧть, раꙁботѣють, раꙁботѣѭт, раꙁботѣѫт, раꙁботѣѧт, раꙁботѣютраꙁботѣвѣ, раꙁботѣевѣраꙁботѣта, раꙁботѣетараꙁботѣте, раꙁботѣетераꙁботѣраꙁботѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁботѣмъ, раꙁботѣмь, раꙁботѣмраꙁботѣтераꙁботѣвѣраꙁботѣтараꙁботѣхъ, раꙁботѣхь, раꙁботѣхраꙁботѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁботѣраꙁботѣхомъ, раꙁботѣхомь, раꙁботѣхом, раꙁботѣхмꙑраꙁботѣстераꙁботѣшѧ, раꙁботѣшѫ, раꙁботѣша, раꙁботѣше, раꙁботѣхѫраꙁботѣховѣраꙁботѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁботѣстераꙁботѣахъ, раꙁботѣхъ, раꙁботѣахь, раꙁботѣхь, раꙁботѣах, раꙁботѣхраꙁботѣаше, раꙁботѣшераꙁботѣаше, раꙁботѣшераꙁботѣахомъ, раꙁботѣхомъ, раꙁботѣахомь, раꙁботѣхомь, раꙁботѣахом, раꙁботѣхомраꙁботѣашете, раꙁботѣшете, раꙁботѣасте, раꙁботѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁботѣахѫ, раꙁботѣхѫ, раꙁботѣахѹ, раꙁботѣхѹраꙁботѣаховѣ, раꙁботѣховѣраꙁботѣашета, раꙁботѣшета, раꙁботѣаста, раꙁботѣстараꙁботѣашете, раꙁботѣшете, раꙁботѣасте, раꙁботѣсте
раꙁботѣт -раꙁботѣѭ -раꙁботѣш св Стана плодороден, тучен, покрия се с растителност раꙁботѣѭтъ красънаа пѹстꙑнѩ. ї радостіѭ хлъмі прѣпоѣшѭтъ сѩ СП 64.13 Изч СП Гр πιαίνομαι Нвб Срв ботур ’дънер, пън’, ’стъбло на житно растение’ диал ОА БТР ДА ботрак, ботурак ’бял трън’ диал ОА ДА боторче ’тревисто растение’ диал ДА