Исторически речник
раꙁболѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁболѣт сѧраꙁболѭ, раꙁболѧ, раꙁболюраꙁболшраꙁболтъ, раꙁболть, раꙁболтраꙁболмъ, раꙁболмь, раꙁболм, раꙁболмораꙁболте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁболѧтъ, раꙁболѧть, раꙁболѧтраꙁболвѣраꙁболтараꙁболтераꙁболраꙁбол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁболмъ, раꙁболмь, раꙁболмраꙁболтераꙁболвѣраꙁболтараꙁболѣхъ, раꙁболѣхь, раꙁболѣхраꙁболѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁболѣраꙁболѣхомъ, раꙁболѣхомь, раꙁболѣхом, раꙁболѣхмꙑраꙁболѣстераꙁболѣшѧ, раꙁболѣшѫ, раꙁболѣша, раꙁболѣше, раꙁболѣхѫраꙁболѣховѣраꙁболѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁболѣстераꙁболѣахъ, раꙁболѣхъ, раꙁболѧахъ, раꙁболѧхъ, раꙁболѣахь, раꙁболѣхь, раꙁболѧахь, раꙁболѧхь, раꙁболѣах, раꙁболѣх, раꙁболѧах, раꙁболѧхраꙁболѣаше, раꙁболѣше, раꙁболѧаше, раꙁболѧшераꙁболѣаше, раꙁболѣше, раꙁболѧаше, раꙁболѧшераꙁболѣахомъ, раꙁболѣхомъ, раꙁболѧахомъ, раꙁболѧхомъ, раꙁболѣахомь, раꙁболѣхомь, раꙁболѧахомь, раꙁболѧхомь, раꙁболѣахом, раꙁболѣхом, раꙁболѧахом, раꙁболѧхомраꙁболѣашете, раꙁболѣшете, раꙁболѣасте, раꙁболѣсте, раꙁболѧасте, раꙁболѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁболѣахѫ, раꙁболѣхѫ, раꙁболѣахѹ, раꙁболѣхѹ, раꙁболѧахѹ, раꙁболѧхѹраꙁболѣаховѣ, раꙁболѣховѣ, раꙁболѧаховѣ, раꙁболѧховѣраꙁболѣашета, раꙁболѣшета, раꙁболѣаста, раꙁболѣста, раꙁболѧаста, раꙁболѧстараꙁболѣашете, раꙁболѣшете, раꙁболѣасте, раꙁболѣсте, раꙁболѧасте, раꙁболѧсте
раꙁболѣт сѧ -раꙁболѭ сѧ -раꙁболш сѧ св Разболея се, стана болен дошъдъ же солѹна града въ ѧꙁѫ въпаде  раꙁболѣ сꙙ С 197.16 вдѣвъше ꙗкоже въꙁврат сꙙ не дошъдъ рѣкꙑ. мнѣахѫ мѹ раꙁболѣт сꙙ.  не мошт по ѹставꙿнѹѹмѹ го дот до ефрата С 551.1—2 првръженъ бꙑстъ въ островъ нарцамꙑ алсосъ ...  раꙁболѣвъ сꙙ ѧꙁеѭ лютоѭ. хотꙙ жть оставт. помол сꙙ господев С 539.5—6 Изч С Гр ἀρρωστίᾳ περιπίπτω Нвб разболя [се] диал ДА разболея [се], разболявам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА