Исторически речник
раꙁбоскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
раꙁбоскъ, раꙁбоскьраꙁбоскараꙁбоскѹраꙁбоскъ, раꙁбоскьраꙁбоскараꙁбоскомь, раꙁбоскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
раꙁбосцѣраꙁбоскъраꙁбосцраꙁбоскъ, раꙁбоскьраꙁбоскомъ, раꙁбоскомьраꙁбоскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
раꙁбоскꙑраꙁбосцѣхъ, раꙁбосцѣхьраꙁбоскараꙁбоскѹраꙁбоскомараꙁбоско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
раꙁбоскараꙁбоскѹраꙁбоскораꙁбоскараꙁбоскомь, раꙁбоскомъраꙁбосцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
раꙁбоскараꙁбоскъ, раꙁбоскьраꙁбоскомъ, раꙁбоскомьраꙁбоскꙑраꙁбоскꙑраꙁбосцѣхъ, раꙁбосцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
раꙁбосцѣраꙁбоскѹраꙁбоскомараꙁбоскараꙁбоскꙑ, раꙁбоскѫраꙁбосцѣ, раꙁбостѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
раꙁбоскѫ, раꙁбоскѹраꙁбоскоѭ, раꙁбоскоѫ, раꙁбоскоѧ, раꙁбоскоюраꙁбосцѣ, раꙁбостѣраꙁбоскꙑраꙁбоскъ, раꙁбоскьраꙁбоскамъ, раꙁбоскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
раꙁбоскꙑраꙁбоскамраꙁбоскахъ, раꙁбоскахьраꙁбосцѣ, раꙁбостѣраꙁбоскѹраꙁбоскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
раꙁбоскꙑ, раꙁбоскꙑ, раꙁбоскораꙁбоскаго, раꙁбоскаего, раꙁбоскааго, раꙁбоскаго, раꙁбоского, раꙁбоскога, раꙁбоскгораꙁбоскѹмѹ, раꙁбоскѹемѹ, раꙁбоскѹѹмѹ, раꙁбоскѹмѹ, раꙁбоскоомѹ, раꙁбоскомѹ, раꙁбоскоѹмѹ, раꙁбоскмѹраꙁбоскꙑ, раꙁбоскꙑ, раꙁбоскораꙁбоскаго, раꙁбоскаего, раꙁбоскааго, раꙁбоскаго, раꙁбоского, раꙁбоскога, раꙁбоскгораꙁбоскꙑмь, раꙁбоскꙑмь, раꙁбоскꙑмъ, раꙁбоскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
раꙁбосцѣмь, раꙁбосцѣемь, раꙁбосцѣѣмь, раꙁбосцѣамь, раꙁбосцѣмь, раꙁбосцѣмъ, раꙁбосцѣемъ, раꙁбосцѣѣмъ, раꙁбосцѣамъ, раꙁбосцѣмъ, раꙁбоскомь, раꙁбоскомъраꙁбоскꙑ, раꙁбоскꙑ, раꙁбоскораꙁбосцраꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхь, раꙁбоскꙑхь, раꙁбосцѣхъ, раꙁбосцѣхьраꙁбоскꙑмъ, раꙁбоскꙑмъ, раꙁбоскꙑмь, раꙁбоскꙑмь, раꙁбосцѣмъ, раꙁбосцѣмьраꙁбоскꙑѧ, раꙁбоскꙑꙗ, раꙁбоскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
раꙁбоскꙑм, раꙁбоскꙑмраꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхь, раꙁбоскꙑхьраꙁбоскаꙗ, раꙁбоскаа, раꙁбоскаѣраꙁбоскѹю, раꙁбоскоюраꙁбоскꙑма, раꙁбоскꙑмараꙁбоско, раꙁбоское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
раꙁбоскаго, раꙁбоскаего, раꙁбоскааго, раꙁбоскаго, раꙁбоского, раꙁбоскога, раꙁбоскгораꙁбоскѹмѹ, раꙁбоскѹемѹ, раꙁбоскѹѹмѹ, раꙁбоскѹмѹ, раꙁбоскоомѹ, раꙁбоскомѹ, раꙁбоскоѹмѹ, раꙁбоскмѹраꙁбоско, раꙁбоскоераꙁбоскаго, раꙁбоскаего, раꙁбоскааго, раꙁбоскаго, раꙁбоского, раꙁбоскога, раꙁбоскгораꙁбоскꙑмь, раꙁбоскꙑмь, раꙁбоскꙑмъ, раꙁбоскꙑмъраꙁбосцѣмь, раꙁбосцѣемь, раꙁбосцѣѣмь, раꙁбосцѣамь, раꙁбосцѣмь, раꙁбосцѣмъ, раꙁбосцѣемъ, раꙁбосцѣѣмъ, раꙁбосцѣамъ, раꙁбосцѣмъ, раꙁбоскомь, раꙁбоскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
раꙁбоско, раꙁбоскоераꙁбоскаꙗ, раꙁбоскаа, раꙁбоскаѣ, раꙁбоскаѧраꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхь, раꙁбоскꙑхь, раꙁбосцѣхъ, раꙁбосцѣхьраꙁбоскꙑмъ, раꙁбоскꙑмъ, раꙁбоскꙑмь, раꙁбоскꙑмь, раꙁбосцѣмъ, раꙁбосцѣмьраꙁбоскаꙗ, раꙁбоскаа, раꙁбоскаѣ, раꙁбоскаѧраꙁбоскꙑм, раꙁбоскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
раꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхь, раꙁбоскꙑхьраꙁбосцѣраꙁбоскѹю, раꙁбоскоюраꙁбоскꙑма, раꙁбоскꙑмараꙁбоскаꙗ, раꙁбоскаа, раꙁбоскаѣ, раꙁбоскаѧраꙁбоскꙑѧ, раꙁбоскꙑꙗ, раꙁбоскѫѭ, раꙁбоскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
раꙁбосцѣ, раꙁбостѣ, раꙁбоскораꙁбоскѫѭ, раꙁбоскѹю, раꙁбоскоѭ, раꙁбоскоюраꙁбоскѫѭ, раꙁбоскоѫ, раꙁбоскоѧ, раꙁбоскоюраꙁбосцѣ, раꙁбостѣраꙁбоскꙑѧ, раꙁбоскꙑꙗ, раꙁбоскꙑераꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхъ, раꙁбосцѣхъ, раꙁбостѣхъ, раꙁбоскꙑхь, раꙁбоскꙑхь, раꙁбосцѣхь, раꙁбостѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
раꙁбоскꙑмъ, раꙁбоскꙑмъ, раꙁбосцѣмъ, раꙁбостѣмъ, раꙁбоскꙑмь, раꙁбоскꙑмь, раꙁбосцѣмь, раꙁбостѣмьраꙁбоскꙑѧ, раꙁбоскꙑꙗ, раꙁбоскꙑераꙁбоскꙑм, раꙁбоскꙑмраꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхъ, раꙁбоскꙑхь, раꙁбоскꙑхьраꙁбосцѣ, раꙁбостѣраꙁбоскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
раꙁбоскꙑма, раꙁбоскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
раꙁбоскъ -ꙑ прил Грабителски, разбойнически, престъпен ѡ раꙁбоініе. желѣемѫѭ татьбѫ. крадомѹмѹ ісповѣдаѩ. ꙇ велкꙑ мъꙁдꙑ раꙁбоіскꙑѩ. съпсавъ. ꙇ велкꙑ плодъ покаꙁаѩ. ꙇсповѣданьѣ К 11b 30 Изч К Гр τῆς λῃστείας раꙁбоіскъ Нвб Срв разбой[ниче]ски ОА ЕтМл БТР АР