Исторически речник
раꙁбогатѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁбогатѣтраꙁбогатѣѭ, раꙁбогатѣѫ, раꙁбогатѣѧ, раꙁбогатѣюраꙁбогатѣш, раꙁбогатѣешраꙁбогатѣтъ, раꙁбогатѣетъ, раꙁбогатѣть, раꙁбогатѣеть, раꙁбогатѣт, раꙁбогатѣетраꙁбогатѣмъ, раꙁбогатѣемъ, раꙁбогатѣмь, раꙁбогатѣемь, раꙁбогатѣм, раꙁбогатѣем, раꙁбогатѣмо, раꙁбогатѣемораꙁбогатѣте, раꙁбогатѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁбогатѣѭтъ, раꙁбогатѣѫтъ, раꙁбогатѣѧтъ, раꙁбогатѣютъ, раꙁбогатѣѭть, раꙁбогатѣѫть, раꙁбогатѣѧть, раꙁбогатѣють, раꙁбогатѣѭт, раꙁбогатѣѫт, раꙁбогатѣѧт, раꙁбогатѣютраꙁбогатѣвѣ, раꙁбогатѣевѣраꙁбогатѣта, раꙁбогатѣетараꙁбогатѣте, раꙁбогатѣетераꙁбогатѣраꙁбогатѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁбогатѣмъ, раꙁбогатѣмь, раꙁбогатѣмраꙁбогатѣтераꙁбогатѣвѣраꙁбогатѣтараꙁбогатѣхъ, раꙁбогатѣхь, раꙁбогатѣхраꙁбогатѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁбогатѣраꙁбогатѣхомъ, раꙁбогатѣхомь, раꙁбогатѣхом, раꙁбогатѣхмꙑраꙁбогатѣстераꙁбогатѣшѧ, раꙁбогатѣшѫ, раꙁбогатѣша, раꙁбогатѣше, раꙁбогатѣхѫраꙁбогатѣховѣраꙁбогатѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁбогатѣстераꙁбогатѣахъ, раꙁбогатѣхъ, раꙁбогатѣахь, раꙁбогатѣхь, раꙁбогатѣах, раꙁбогатѣхраꙁбогатѣаше, раꙁбогатѣшераꙁбогатѣаше, раꙁбогатѣшераꙁбогатѣахомъ, раꙁбогатѣхомъ, раꙁбогатѣахомь, раꙁбогатѣхомь, раꙁбогатѣахом, раꙁбогатѣхомраꙁбогатѣашете, раꙁбогатѣшете, раꙁбогатѣасте, раꙁбогатѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁбогатѣахѫ, раꙁбогатѣхѫ, раꙁбогатѣахѹ, раꙁбогатѣхѹраꙁбогатѣаховѣ, раꙁбогатѣховѣраꙁбогатѣашета, раꙁбогатѣшета, раꙁбогатѣаста, раꙁбогатѣстараꙁбогатѣашете, раꙁбогатѣшете, раꙁбогатѣасте, раꙁбогатѣсте
раꙁбогатѣт -раꙁбогатѣѭ -раꙁбогатѣш св Разбогатея, забогатея не бо сѩ егда раꙁбогатѣетъ вкъ. л егда ѹмъножітъ сѩ съ німъ слава домѹ его СП 48.17 Изч СП Гр πλουτέω Нвб разбогатея ОА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР