Исторически речник
раꙁбват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁбватраꙁбваѭ, раꙁбваѫ, раꙁбваѧ, раꙁбваюраꙁбваш, раꙁбваеш, раꙁбваашраꙁбватъ, раꙁбваетъ, раꙁбваатъ, раꙁбвать, раꙁбваеть, раꙁбваать, раꙁбват, раꙁбвает, раꙁбваатраꙁбвамъ, раꙁбваемъ, раꙁбваамъ, раꙁбвамь, раꙁбваемь, раꙁбваамь, раꙁбвам, раꙁбваем, раꙁбваам, раꙁбвамо, раꙁбваемо, раꙁбваамораꙁбвате, раꙁбваете, раꙁбваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁбваѭтъ, раꙁбваѫтъ, раꙁбваѧтъ, раꙁбваютъ, раꙁбваѭть, раꙁбваѫть, раꙁбваѧть, раꙁбвають, раꙁбваѭт, раꙁбваѫт, раꙁбваѧт, раꙁбваютраꙁбвавѣ, раꙁбваевѣ, раꙁбваавѣраꙁбвата, раꙁбваета, раꙁбваатараꙁбвате, раꙁбваете, раꙁбваатераꙁбвараꙁбва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁбвамъ, раꙁбвамь, раꙁбвамраꙁбватераꙁбвавѣраꙁбватараꙁбвахъ, раꙁбвахь, раꙁбвахраꙁбва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁбвараꙁбвахомъ, раꙁбвахомь, раꙁбвахом, раꙁбвахмꙑраꙁбвастераꙁбвашѧ, раꙁбвашѫ, раꙁбваша, раꙁбваше, раꙁбвахѫраꙁбваховѣраꙁбваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁбвастераꙁбваахъ, раꙁбвахъ, раꙁбваахь, раꙁбвахь, раꙁбваах, раꙁбвахраꙁбвааше, раꙁбвашераꙁбвааше, раꙁбвашераꙁбваахомъ, раꙁбвахомъ, раꙁбваахомь, раꙁбвахомь, раꙁбваахом, раꙁбвахомраꙁбваашете, раꙁбвашете, раꙁбваасте, раꙁбвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁбваахѫ, раꙁбвахѫ, раꙁбваахѹ, раꙁбвахѹраꙁбвааховѣ, раꙁбваховѣраꙁбваашета, раꙁбвашета, раꙁбвааста, раꙁбвастараꙁбваашете, раꙁбвашете, раꙁбваасте, раꙁбвасте
раꙁбват -раꙁбваѭ -раꙁбваш несв 1. Разбивам се, блъскам се, удрям се въсверѣпѣвъше бо влънам. съ ꙁемⷧ(е)ѭ сѧ боретъ. ꙇ коньцѧ вꙿсеѩ вселенꙑѩ покрꙑт тъщтъ сѧ ꙇ на пѣсъцѣ раꙁбваѩ кроттъ сѧ СЕ 1а 21 2. Разтрисам, треса првѣсъ снъ мо ... ꙇмѫштъ дхъ нѣмъ. ꙇ же аште колжъдо метъ і. раꙁбваатъ і  пѣнꙑ тѣшттъ ...  оцѣпѣнѣатъ М Мк 9.18 З Изч М З СЕ Гр κρούομαι ῥήσσω Нвб разбивам [се], разбия [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Разбитите камъни МИ Разбой МИ ЙЗ,МИПир