Исторически речник
раждꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раждꙃатраждꙃаѭ, раждꙃаѫ, раждꙁаѭ, раждꙁаѫ, раждꙃаѧ, раждꙁаѧ, раждꙃаю, раждꙁаюраждꙃаш, раждꙃаеш, раждꙁаш, раждꙁаешраждꙃатъ, раждꙃаетъ, раждꙁатъ, раждꙁаетъ, раждꙃать, раждꙃаеть, раждꙁать, раждꙁаеть, раждꙃат, раждꙃает, раждꙁат, раждꙁаетраждꙃамъ, раждꙃаемъ, раждꙁамъ, раждꙁаемъ, раждꙃамь, раждꙃаемь, раждꙁамь, раждꙁаемь, раждꙃам, раждꙃаем, раждꙁам, раждꙁаем, раждꙃамо, раждꙃаемо, раждꙁамо, раждꙁаемораждꙃате, раждꙃаете, раждꙁате, раждꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раждꙃаѭтъ, раждꙃаѫтъ, раждꙁаѭтъ, раждꙁаѫтъ, раждꙃаѧтъ, раждꙁаѧтъ, раждꙃаютъ, раждꙁаютъ, раждꙃаѭть, раждꙃаѫть, раждꙁаѭть, раждꙁаѫть, раждꙃаѧть, раждꙁаѧть, раждꙃають, раждꙁають, раждꙃаѭт, раждꙃаѫт, раждꙁаѭт, раждꙁаѫт, раждꙃаѧт, раждꙁаѧт, раждꙃают, раждꙁаютраждꙃавѣ, раждꙃаевѣ, раждꙁавѣ, раждꙁаевѣраждꙃата, раждꙃаета, раждꙁата, раждꙁаетараждꙃате, раждꙃаете, раждꙁате, раждꙁаетераждꙃа, раждꙁараждꙃа, раждꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раждꙃамъ, раждꙁамъ, раждꙃамь, раждꙁамь, раждꙃам, раждꙁамраждꙃате, раждꙁатераждꙃавѣ, раждꙁавѣраждꙃата, раждꙁатараждꙃахъ, раждꙁахъ, раждꙃахь, раждꙁахь, раждꙃах, раждꙁахраждꙃа, раждꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раждꙃа, раждꙁараждꙃахомъ, раждꙁахомъ, раждꙃахомь, раждꙁахомь, раждꙃахом, раждꙁахом, раждꙃахмꙑ, раждꙁахмꙑраждꙃасте, раждꙁастераждꙃашѧ, раждꙁашѧ, раждꙃашѫ, раждꙁашѫ, раждꙃаша, раждꙁаша, раждꙃаше, раждꙁаше, раждꙃахѫ, раждꙁахѫраждꙃаховѣ, раждꙁаховѣраждꙃаста, раждꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раждꙃасте, раждꙁастераждꙃаахъ, раждꙃахъ, раждꙁаахъ, раждꙁахъ, раждꙃаахь, раждꙃахь, раждꙁаахь, раждꙁахь, раждꙃаах, раждꙃах, раждꙁаах, раждꙁахраждꙃааше, раждꙃаше, раждꙁааше, раждꙁашераждꙃааше, раждꙃаше, раждꙁааше, раждꙁашераждꙃаахомъ, раждꙃахомъ, раждꙁаахомъ, раждꙁахомъ, раждꙃаахомь, раждꙃахомь, раждꙁаахомь, раждꙁахомь, раждꙃаахом, раждꙃахом, раждꙁаахом, раждꙁахомраждꙃаашете, раждꙃашете, раждꙁаашете, раждꙁашете, раждꙃаасте, раждꙃасте, раждꙁаасте, раждꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раждꙃаахѫ, раждꙃахѫ, раждꙁаахѫ, раждꙁахѫ, раждꙃаахѹ, раждꙃахѹ, раждꙁаахѹ, раждꙁахѹраждꙃааховѣ, раждꙃаховѣ, раждꙁааховѣ, раждꙁаховѣраждꙃаашета, раждꙃашета, раждꙁаашета, раждꙁашета, раждꙃааста, раждꙃаста, раждꙁааста, раждꙁастараждꙃаашете, раждꙃашете, раждꙁаашете, раждꙁашете, раждꙃаасте, раждꙃасте, раждꙁаасте, раждꙁасте
раждꙃат -раждꙃаѭ -раждꙃаш несв 1. Запалвам, разпалвам [образно] хотѣхꙿ мльанмъ ѧꙁꙑка с съсѫдъ съжꙙт. не босварьнꙑхъ [!] ждовъ. на съпаса раждꙁамо ꙁъло лꙗн. [!]  камен глаголат нѹждѫ твортъ С 396.8—9 2. Прен. Възпламенявам, възбуждам чувства у някого мль ѹбо госпожде. вѣдѣ тꙙ кто тꙙ пламꙑмъ раждꙁа на мꙙ С 366.22—23 3. Претопявам, пречиствам [метал, руда и под.] ѣко скѹслъ нꙑ есі бже. раждеже нꙑ ѣкоже раждіѕаетъ сѩ съребро СП 65.10 раждꙃат сѧ Изч СП С Гр ἐξάπτω ὑφάπτω πυρόω раждꙁат раждіѕат Нвб Ø