Исторически речник
раждежень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
раждежен, раждеженьраждеженꙗ, раждежена, раждеженьꙗраждеженю, раждеженѹ, раждеженьюраждеженмь, раждеженьмь, раждеженмъ, раждеженьмъ, раждеженмь, раждеженмъраждежен, раждежень, раждеженраждеженꙗ, раждежена, раждеженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
раждежен, раждежень, раждеженераждеженмъ, раждеженьмъ, раждеженмь, раждеженьмь, раждеженмъ, раждеженмь, раждеженомъ, раждеженамъраждежен, раждежень, раждежен, раждеженмраждеженхъ, раждеженьхъ, раждеженхь, раждеженьхь, раждеженхъ, раждеженхьраждежен, раждеженьраждеженю, раждеженѹ, раждеженью
NnDu
раждеженма, раждеженьма, раждеженма, раждеженма
раждежень -ꙗ ср Възпламеняване, разпалване ꙇ ꙁбав нꙑ отъ вꙿсего темъна  нощьнааго страстотръпѣ. ѹстав ѹстръмⷧенѣ страст. ѹгас тѣлесъное раждежене СЕ 38а 5 гі ꙇсхе бже нашъ ... даромь оца твоего. съхране аплꙑ своѩ отъ блѫда. ꙇ отъ раждеженѣ блѫдъна СЕ 37а 9—10 Изч СЕ Гр πύρωσις раждежен Нвб Срв раждение остар диал ВА ДА