Исторически речник
раждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раждатраждаѭ, раждаѫ, раждаѧ, раждаюраждаш, раждаеш, раждаашраждатъ, раждаетъ, раждаатъ, раждать, раждаеть, раждаать, раждат, раждает, раждаатраждамъ, раждаемъ, раждаамъ, раждамь, раждаемь, раждаамь, раждам, раждаем, раждаам, раждамо, раждаемо, раждаамораждате, раждаете, раждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раждаѭтъ, раждаѫтъ, раждаѧтъ, раждаютъ, раждаѭть, раждаѫть, раждаѧть, раждають, раждаѭт, раждаѫт, раждаѧт, раждаютраждавѣ, раждаевѣ, раждаавѣраждата, раждаета, раждаатараждате, раждаете, раждаатераждаражда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раждамъ, раждамь, раждамраждатераждавѣраждатараждахъ, раждахь, раждахражда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раждараждахомъ, раждахомь, раждахом, раждахмꙑраждастераждашѧ, раждашѫ, раждаша, раждаше, раждахѫраждаховѣраждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раждастераждаахъ, раждахъ, раждаахь, раждахь, раждаах, раждахраждааше, раждашераждааше, раждашераждаахомъ, раждахомъ, раждаахомь, раждахомь, раждаахом, раждахомраждаашете, раждашете, раждаасте, раждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раждаахѫ, раждахѫ, раждаахѹ, раждахѹраждааховѣ, раждаховѣраждаашета, раждашета, раждааста, раждастараждаашете, раждашете, раждаасте, раждасте
раждат -раждаѭ -раждаш несв Раждам, добивам дете жена егда раждаатъ. пеаль матъ. ѣко прде годь еѩ М Йо 16.21 З СК бъ сна своего посъла раждаема отъ женꙑ К 6b 5 Образно. ꙙда моꙗ. ѧже пакꙑ раждаѭ. доньжде сꙙ обраꙁ хс въ васъ С 134.30 Прич. сег. деят. като същ. раждамꙑ γεννώμενος Роден дхъ стꙑ вьндетъ въ тꙙ  сла вꙑшьнꙗаго обьсѣнтъ тꙙ. ꙁан҄е  раждамо отъ тебе сто. нареетъ сꙙ снъ бжї С 10.26 раждаѭщ ж ед [ἡ] τίκτουσα Родилка; жена, която ражда съмѩсѩ сѩ подвжашѩ сѩ. трепетъ прѩтъ ѩ. тѹ болѣꙁнъ ꙗко раждаѭщ СП 47.7 М З СК СП К С Гр τίκτω ὠδίνω Нвб раждам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА