Исторически речник
рагавовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
рагавовъ, рагавовьрагавоварагавовѹрагавовъ, рагавовьрагавоварагавовомь, рагавовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
рагавовѣрагавовърагавоврагавовъ, рагавовьрагавовомъ, рагавовомьрагавовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
рагавовꙑрагавовѣхъ, рагавовѣхьрагавоварагавовѹрагавовомарагавово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
рагавоварагавовѹрагавоворагавоварагавовомь, рагавовомърагавовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
рагавоварагавовъ, рагавовьрагавовомъ, рагавовомьрагавоварагавовꙑрагавовѣхъ, рагавовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
рагавовѣрагавовѹрагавовомарагавоварагавовꙑ, рагавовѫрагавовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
рагавовѫ, рагавовѹрагавовоѭ, рагавовоѫ, рагавовоѧ, рагавовоюрагавовѣрагавовꙑрагавовъ, рагавовьрагавовамъ, рагавовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
рагавовꙑрагавовамрагавовахъ, рагавовахьрагавовѣрагавовѹрагавовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
рагавовъ прил ЛИ Рагавов, който е свързан с Рагав — един от прадедите на Христос; син на Фалек [Бит 11.18] ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... серѹховъ. рагавовъ. фале(к)овъ. еверовъ. салань М Лк 3.35 Изч М З Гр τοῦ ῾Ραγαύ