Исторически речник
равьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
равьнъ, равьньравьнаравьнѹравьнъ, равьньравьнаравьномь, равьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
равьнѣравьне, равьнꙑравьнравьнъ, равьньравьномъ, равьномьравьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
равьнꙑравьнѣхъ, равьнѣхьравьнаравьнѹравьномаравьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
равьнаравьнѹравьноравьнаравьномь, равьномъравьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
равьнаравьнъ, равьньравьномъ, равьномьравьнаравьнꙑравьнѣхъ, равьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
равьнѣравьнѹравьномаравьнаравьнꙑ, равьнѫравьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
равьнѫ, равьнѹравьноѭ, равьноѫ, равьноѧ, равьноюравьнѣравьнꙑравьнъ, равьньравьнамъ, равьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
равьнꙑравьнамравьнахъ, равьнахьравьнѣравьнѹравьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
равьнꙑ, равьнꙑ, равьноравьнаго, равьнаего, равьнааго, равьнаго, равьного, равьнога, равьнгоравьнѹмѹ, равьнѹемѹ, равьнѹѹмѹ, равьнѹмѹ, равьноомѹ, равьномѹ, равьноѹмѹ, равьнмѹравьнꙑ, равьнꙑ, равьноравьнаго, равьнаего, равьнааго, равьнаго, равьного, равьнога, равьнгоравьнꙑмь, равьнꙑмь, равьнꙑмъ, равьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
равьнѣмь, равьнѣемь, равьнѣѣмь, равьнѣамь, равьнѣмь, равьнѣмъ, равьнѣемъ, равьнѣѣмъ, равьнѣамъ, равьнѣмъ, равьномь, равьномъравьнꙑ, равьнꙑ, равьноравьнравьнꙑхъ, равьнꙑхъ, равьнꙑхь, равьнꙑхь, равьнѣхъ, равьнѣхьравьнꙑмъ, равьнꙑмъ, равьнꙑмь, равьнꙑмь, равьнѣмъ, равьнѣмьравьнꙑѧ, равьнꙑꙗ, равьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
равьнꙑм, равьнꙑмравьнꙑхъ, равьнꙑхъ, равьнꙑхь, равьнꙑхьравьнаꙗ, равьнаа, равьнаѣравьнѹю, равьноюравьнꙑма, равьнꙑмаравьно, равьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
равьнаго, равьнаего, равьнааго, равьнаго, равьного, равьнога, равьнгоравьнѹмѹ, равьнѹемѹ, равьнѹѹмѹ, равьнѹмѹ, равьноомѹ, равьномѹ, равьноѹмѹ, равьнмѹравьно, равьноеравьнаго, равьннаего, равьнааго, равьнаго, равьного, равьнога, равьнгоравьнꙑмь, равьнꙑмь, равьнꙑмъ, равьнꙑмъравьнѣмь, равьнѣемь, равьнѣѣмь, равьнѣамь, равьнѣмь, равьнѣмъ, равьнѣемъ, равьнѣѣмъ, равьнѣамъ, равьнѣмъ, равьномь, равьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
равьно, равьноеравьнаꙗ, равьнаа, равьнаѣ, равьнаѧравьнꙑхъ, равьнꙑхъ, равьнꙑхь, равьнꙑхь, равьнѣхъ, равьнѣхьравьнꙑмъ, равьнꙑмъ, равьнꙑмь, равьнꙑмь, равьнѣмъ, равьнѣмьравьнаꙗ, равьнаа, равьнаѣ, равьнаѧравьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
равьнꙑхъ, равьнꙑхъ, равьнꙑхь, равьнꙑхьравьнѣравьнѹю, равьноюравьнꙑма, равьнꙑмаравьнаꙗ, равьнаа, равьнаѣ, равьнаѧравьнꙑѧ, равьнꙑꙗ, равьнѫѭ, равьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
равьнѣ, равьноравьнѫѭ, равьнѹю, равьноѭ, равьноюравьнѫѭ, равьноѫ, равьноѧ, равьноюравьнѣравьнꙑѧ, равьнꙑꙗ, равьнꙑеравьнꙑхъ, равьнꙑхъ, равьнѣхъ, равьнꙑхь, равьнꙑхь, равьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
равьнꙑмъ, равьнꙑмъ, равьнѣмъ, равьнꙑмь, равьнꙑмь, равьнѣмьравьнꙑѧ, равьнꙑꙗ, равьнꙑеравьнꙑм, равьнꙑмравьнꙑхъ, равьнꙑхъ, равьнꙑхь, равьнꙑхьравьнѣравьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
равьнꙑма, равьнꙑмаравьнѣ, равьнѣшравьнѣшаравьнѣшѹ, равьнѣшюравьнѣравьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
равьнѣшемь, равьнѣшемъравьнѣшравьнѣравьнѣше, равьнѣшравьнѣшь, равьнѣшъравьнѣшемъ, равьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
равьнѣшѧравьнѣшравьнѣшхъ, равьнѣшхьравьнѣшаравьнѣшѹ, равьнѣшюравьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
равьнѣе, равьнѣ, равьнѣшеравьнѣшаравьнѣшѹ, равьнѣшюравьнѣе, равьнѣ, равьнѣшеравьнѣшаравьнѣшемь, равьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
равьнѣшравьнѣе, равьнѣравьнѣша, равьнѣшравьнѣшь, равьнѣшъравьнѣшемъ, равьнѣшемьравьнѣша, равьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
равьнѣшравьнѣшхъ, равьнѣшхьравьнѣшравьнѣшѹ, равьнѣшюравьнѣшемаравьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
равьнѣшѧ, равьнѣшѫ, равьнѣшеравьнѣшравьнѣшѫ, равьнѣшѧ, равьнѣшѹравьнѣшеѭ, равьнѣшеѫ, равьнѣшеѧ, равьнѣшеюравьнѣшравьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
равьнѣшѧ, равьнѣшѫ, равьнѣшеравьнѣшь, равьнѣшъравьнѣшамъ, равьнѣшамьравьнѣшѧ, равьнѣше, равьнѣшѫравьнѣшамравьнѣшахъ, равьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
равьнѣшравьнѣшѹ, равьнѣшюравьнѣшамаравьнѣ, равьнѣшравьнѣшаго, равьнѣшаего, равьнѣшааго, равьнѣшагоравьнѣшѹмѹ, равьнѣшѹемѹ, равьнѣшѹѹмѹ, равьнѣшѹмѹ, равьнѣшюмѹ, равьнѣшюемѹ, равьнѣшюѹмѹ, равьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
равьнѣравьнѣшаго, равьнѣшаего, равьнѣшааго, равьнѣшагоравьнѣшмь, равьнѣшмь, равьнѣшмъ, равьнѣшмъравьнѣшмь, равьнѣшмь, равьнѣшмъ, равьнѣшмъравьнѣравьнѣше, равьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
равьнѣшхъ, равьнѣшхъ, равьнѣшхь, равьнѣшхьравьнѣшмъ, равьнѣшмъ, равьнѣшмьравьнѣшѧѧ, равьнѣшее, равьнѣшѫѫравьнѣшм, равьнѣшмравьнѣшхъ, равьнѣшхъ, равьнѣшхьравьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
равьнѣшѹю, равьнѣшююравьнѣшма, равьнѣшмаравьнѣе, равьнѣ, равьнѣшее, равьнѣшеравьнѣшаго, равьнѣшаего, равьнѣшааго, равьнѣшагоравьнѣшѹмѹ, равьнѣшѹемѹ, равьнѣшѹѹмѹ, равьнѣшѹмѹ, равьнѣшюмѹ, равьнѣшюемѹ, равьнѣшюѹмѹ, равьнѣшюмѹравьнѣе, равьнѣ, равьнѣшее, равьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
равьнѣшаго, равьнѣшаего, равьнѣшааго, равьнѣшагоравьнѣшмь, равьнѣшмь, равьнѣшмъ, равьнѣшмъравьнѣшмь, равьнѣшмь, равьнѣшмъ, равьнѣшмъравьнѣе, равьнѣ, равьнѣшее, равьнѣшеравьнѣшаꙗ, равьнѣшаѣ, равьнѣшаѧравьнѣшхъ, равьнѣшхъ, равьнѣшхь, равьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
равьнѣшмъ, равьнѣшмъ, равьнѣшмьравьнѣшаꙗ, равьнѣшаѣ, равьнѣшаѧравьнѣшм, равьнѣшмравьнѣшхъ, равьнѣшхъ, равьнѣшхьравьнѣшравьнѣшѹю, равьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
равьнѣшма, равьнѣшмаравьнѣшꙗ, равьнѣшѣ, равьнѣшаꙗравьнѣшѧѧ, равьнѣшѧѩ, равьнѣшѫѫ, равьнѣшаѧ, равьнѣшее, равьнѣшеѥравьнѣшравьнѣшѫѫ, равьнѣшѫѭ, равьнѣшѧѧ, равьнѣшѧѩ, равьнѣшююравьнѣшѫѫ, равьнѣшѫѭ, равьнѣшѧѧ, равьнѣшѧѩ, равьнѣшюю, равьнѣшеѭ, равьнѣшеѫ, равьнѣшеѧ, равьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
равьнѣшравьнѣшꙗ, равьнѣшѣравьнѣшѧѧ, равьнѣшѧѩ, равьнѣшѫѫ, равьнѣшаѧ, равьнѣшее, равьнѣшеѥравьнѣшхъ, равьнѣшхъ, равьнѣшхь, равьнѣшхьравьнѣшмъ, равьнѣшмъ, равьнѣшмь, равьнѣшмьравьнѣшѧѧ, равьнѣшѧѩ, равьнѣшѫѫ, равьнѣшаѧ, равьнѣшее, равьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
равьнѣшм, равьнѣшмравьнѣшхъ, равьнѣшхъ, равьнѣшхь, равьнѣшхьравьнѣшравьнѣшѹю, равьнѣшююравьнѣшма, равьнѣшма
равьнъ -ꙑ прил 1. Равен, равнинен ꙇ съшедъ съ нм ста на мѣстѣ равьнѣ.  народъ ѹенкъ его. ꙇ мъножьство мъного люд. отъ вьсеѩ юдеѩ  отъ ерлма М Лк 6.17 З А СК 2. Еднакъв, равен мъноѕ бо лъже съвѣдѣтельствоваахѫ ньⷩ҇. ꙇ не бѣахѫ равъна съвѣдѣтельства М Мк 14.56 З дно же  трьпѣн же протвѫ лютꙑмъ.  състоꙗнже ꙁа стнѫ покаꙁашꙙ. вьс тън дрѹгъ дрѹгѹ равьн. вол҄еѭ равьн  страстѭ С 82.22 Равностоен. ъто семѹ равъно можеші ꙁглаголатꙇ. аште не отъпѹстші врагѹ твоемѹ К 9а 5—6  ѹста твоꙗ бѫдѫтъ акꙑ ѹста ота  стааго дѹха храмъ бѫдеш. каꙗ ѹбо се равъна бѫдетъ ьсть С 380.16—17 3. Като същ. равьно ср ед τὰ ἴσα Еднакъв, равен дял; същото количество ꙇ аште въ ꙁамъ даате отъ нхъже аате въспрѩт. каѣ вамъ хвала естъ. ꙇбо  грѣшънц грѣшънкомъ въ ꙁамъ даѭтъ. да вьспрмѫтъ равъно М Лк 6.34 З А СК 4. Праведен, прав, праволинеен  вѣрѫ събл[...]ъ равно(е те)ене скон[...] прѣподобне. мл ха ба дш[...] Е 39б 5 равьна сътворт ἴσον ποιέω Направя някого равен на друг, изравня по заслуги како сьѩ послѣдьнѧѩ. еднъ асъ сътворьшѧ. ꙇ равънꙑ намъ сътворлъ ѩ ес. понесъше мъ тѧготѫ дьне  варъ М Мт 20.12 ЗI А равьнъ анг҄еломъ [равьнꙑ съ анг҄елꙑ] ἰσάγγελος Равен на ангелите, ангелоподобен н ѹмьрѣт бо по томь могѫтъ. равьн бо сѫтъ анћлмъ. ꙇ снве сѫтъ бж М Лк 20.36 З каꙗ ꙁнѹренꙗ. ꙗже ꙁмꙗ ꙁнѹр въ породѣ сь агг҄елꙑ равънѫѭ жꙁнь С 348.12 М З А СК Е К С Гр πεδινός ἴσος ὁμοίως равенъ равънъ равнъ Нвб равен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Равен МИ Равна гора МИ Равнината МИ Равнище МИ Равни рът МИ Равно поле МИ Равно село МИ СНМБ Равногор МИ АС,ТУС Равна търница МИ ИД,МНЛом Равен камень МИ Равно МИ Ране нивя МИ ГХ,ТБИ Равлен МИ Равяне МИ ЙЗ,Зас Равинката МИ Раван МИ Равнил МИ Равниньона МИ ГХ,МИМ Равначки ФИ Равнополски ФИ Равнешки ФИ Равнашки ФИ СтИл,РЛФИ