Исторически речник
равьностьствьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
равьностьствьнъ, равьностьствьньравьностьствьнаравьностьствьнѹравьностьствьнъ, равьностьствьньравьностьствьнаравьностьствьномь, равьностьствьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
равьностьствьнѣравьностьствьне, равьностьствьнꙑравьностьствьнравьностьствьнъ, равьностьствьньравьностьствьномъ, равьностьствьномьравьностьствьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
равьностьствьнꙑравьностьствьнѣхъ, равьностьствьнѣхьравьностьствьнаравьностьствьнѹравьностьствьномаравьностьствьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
равьностьствьнаравьностьствьнѹравьностьствьноравьностьствьнаравьностьствьномь, равьностьствьномъравьностьствьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
равьностьствьнаравьностьствьнъ, равьностьствьньравьностьствьномъ, равьностьствьномьравьностьствьнаравьностьствьнꙑравьностьствьнѣхъ, равьностьствьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
равьностьствьнѣравьностьствьнѹравьностьствьномаравьностьствьнаравьностьствьнꙑ, равьностьствьнѫравьностьствьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
равьностьствьнѫ, равьностьствьнѹравьностьствьноѭ, равьностьствьноѫ, равьностьствьноѧ, равьностьствьноюравьностьствьнѣравьностьствьнꙑравьностьствьнъ, равьностьствьньравьностьствьнамъ, равьностьствьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
равьностьствьнꙑравьностьствьнамравьностьствьнахъ, равьностьствьнахьравьностьствьнѣравьностьствьнѹравьностьствьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
равьностьствьнꙑ, равьностьствьнꙑ, равьностьствьноравьностьствьнаго, равьностьствьнаего, равьностьствьнааго, равьностьствьнаго, равьностьствьного, равьностьствьнога, равьностьствьнгоравьностьствьнѹмѹ, равьностьствьнѹемѹ, равьностьствьнѹѹмѹ, равьностьствьнѹмѹ, равьностьствьноомѹ, равьностьствьномѹ, равьностьствьноѹмѹ, равьностьствьнмѹравьностьствьнꙑ, равьностьствьнꙑ, равьностьствьноравьностьствьнаго, равьностьствьнаего, равьностьствьнааго, равьностьствьнаго, равьностьствьного, равьностьствьнога, равьностьствьнгоравьностьствьнꙑмь, равьностьствьнꙑмь, равьностьствьнꙑмъ, равьностьствьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
равьностьствьнѣмь, равьностьствьнѣемь, равьностьствьнѣѣмь, равьностьствьнѣамь, равьностьствьнѣмь, равьностьствьнѣмъ, равьностьствьнѣемъ, равьностьствьнѣѣмъ, равьностьствьнѣамъ, равьностьствьнѣмъ, равьностьствьномь, равьностьствьномъравьностьствьнꙑ, равьностьствьнꙑ, равьностьствьноравьностьствьнравьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнѣхъ, равьностьствьнѣхьравьностьствьнꙑмъ, равьностьствьнꙑмъ, равьностьствьнꙑмь, равьностьствьнꙑмь, равьностьствьнѣмъ, равьностьствьнѣмьравьностьствьнꙑѧ, равьностьствьнꙑꙗ, равьностьствьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
равьностьствьнꙑм, равьностьствьнꙑмравьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнꙑхьравьностьствьнаꙗ, равьностьствьнаа, равьностьствьнаѣравьностьствьнѹю, равьностьствьноюравьностьствьнꙑма, равьностьствьнꙑмаравьностьствьно, равьностьствьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
равьностьствьнаго, равьностьствьнаего, равьностьствьнааго, равьностьствьнаго, равьностьствьного, равьностьствьнога, равьностьствьнгоравьностьствьнѹмѹ, равьностьствьнѹемѹ, равьностьствьнѹѹмѹ, равьностьствьнѹмѹ, равьностьствьноомѹ, равьностьствьномѹ, равьностьствьноѹмѹ, равьностьствьнмѹравьностьствьно, равьностьствьноеравьностьствьнаго, равьностьствьннаего, равьностьствьнааго, равьностьствьнаго, равьностьствьного, равьностьствьнога, равьностьствьнгоравьностьствьнꙑмь, равьностьствьнꙑмь, равьностьствьнꙑмъ, равьностьствьнꙑмъравьностьствьнѣмь, равьностьствьнѣемь, равьностьствьнѣѣмь, равьностьствьнѣамь, равьностьствьнѣмь, равьностьствьнѣмъ, равьностьствьнѣемъ, равьностьствьнѣѣмъ, равьностьствьнѣамъ, равьностьствьнѣмъ, равьностьствьномь, равьностьствьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
равьностьствьно, равьностьствьноеравьностьствьнаꙗ, равьностьствьнаа, равьностьствьнаѣ, равьностьствьнаѧравьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнѣхъ, равьностьствьнѣхьравьностьствьнꙑмъ, равьностьствьнꙑмъ, равьностьствьнꙑмь, равьностьствьнꙑмь, равьностьствьнѣмъ, равьностьствьнѣмьравьностьствьнаꙗ, равьностьствьнаа, равьностьствьнаѣ, равьностьствьнаѧравьностьствьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
равьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнꙑхьравьностьствьнѣравьностьствьнѹю, равьностьствьноюравьностьствьнꙑма, равьностьствьнꙑмаравьностьствьнаꙗ, равьностьствьнаа, равьностьствьнаѣ, равьностьствьнаѧравьностьствьнꙑѧ, равьностьствьнꙑꙗ, равьностьствьнѫѭ, равьностьствьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
равьностьствьнѣ, равьностьствьноравьностьствьнѫѭ, равьностьствьнѹю, равьностьствьноѭ, равьностьствьноюравьностьствьнѫѭ, равьностьствьноѫ, равьностьствьноѧ, равьностьствьноюравьностьствьнѣравьностьствьнꙑѧ, равьностьствьнꙑꙗ, равьностьствьнꙑеравьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнѣхъ, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
равьностьствьнꙑмъ, равьностьствьнꙑмъ, равьностьствьнѣмъ, равьностьствьнꙑмь, равьностьствьнꙑмь, равьностьствьнѣмьравьностьствьнꙑѧ, равьностьствьнꙑꙗ, равьностьствьнꙑеравьностьствьнꙑм, равьностьствьнꙑмравьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхъ, равьностьствьнꙑхь, равьностьствьнꙑхьравьностьствьнѣравьностьствьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
равьностьствьнꙑма, равьностьствьнꙑмаравьностьствьнѣ, равьностьствьнѣшравьностьствьнѣшаравьностьствьнѣшѹ, равьностьствьнѣшюравьностьствьнѣравьностьствьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
равьностьствьнѣшемь, равьностьствьнѣшемъравьностьствьнѣшравьностьствьнѣравьностьствьнѣше, равьностьствьнѣшравьностьствьнѣшь, равьностьствьнѣшъравьностьствьнѣшемъ, равьностьствьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
равьностьствьнѣшѧравьностьствьнѣшравьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхьравьностьствьнѣшаравьностьствьнѣшѹ, равьностьствьнѣшюравьностьствьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
равьностьствьнѣе, равьностьствьнѣ, равьностьствьнѣшеравьностьствьнѣшаравьностьствьнѣшѹ, равьностьствьнѣшюравьностьствьнѣе, равьностьствьнѣ, равьностьствьнѣшеравьностьствьнѣшаравьностьствьнѣшемь, равьностьствьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
равьностьствьнѣшравьностьствьнѣе, равьностьствьнѣравьностьствьнѣша, равьностьствьнѣшравьностьствьнѣшь, равьностьствьнѣшъравьностьствьнѣшемъ, равьностьствьнѣшемьравьностьствьнѣша, равьностьствьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
равьностьствьнѣшравьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхьравьностьствьнѣшравьностьствьнѣшѹ, равьностьствьнѣшюравьностьствьнѣшемаравьностьствьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
равьностьствьнѣшѧ, равьностьствьнѣшѫ, равьностьствьнѣшеравьностьствьнѣшравьностьствьнѣшѫ, равьностьствьнѣшѧ, равьностьствьнѣшѹравьностьствьнѣшеѭ, равьностьствьнѣшеѫ, равьностьствьнѣшеѧ, равьностьствьнѣшеюравьностьствьнѣшравьностьствьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
равьностьствьнѣшѧ, равьностьствьнѣшѫ, равьностьствьнѣшеравьностьствьнѣшь, равьностьствьнѣшъравьностьствьнѣшамъ, равьностьствьнѣшамьравьностьствьнѣшѧ, равьностьствьнѣше, равьностьствьнѣшѫравьностьствьнѣшамравьностьствьнѣшахъ, равьностьствьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
равьностьствьнѣшравьностьствьнѣшѹ, равьностьствьнѣшюравьностьствьнѣшамаравьностьствьнѣ, равьностьствьнѣшравьностьствьнѣшаго, равьностьствьнѣшаего, равьностьствьнѣшааго, равьностьствьнѣшагоравьностьствьнѣшѹмѹ, равьностьствьнѣшѹемѹ, равьностьствьнѣшѹѹмѹ, равьностьствьнѣшѹмѹ, равьностьствьнѣшюмѹ, равьностьствьнѣшюемѹ, равьностьствьнѣшюѹмѹ, равьностьствьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
равьностьствьнѣравьностьствьнѣшаго, равьностьствьнѣшаего, равьностьствьнѣшааго, равьностьствьнѣшагоравьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмъравьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмъравьностьствьнѣравьностьствьнѣше, равьностьствьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
равьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхь, равьностьствьнѣшхьравьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмьравьностьствьнѣшѧѧ, равьностьствьнѣшее, равьностьствьнѣшѫѫравьностьствьнѣшм, равьностьствьнѣшмравьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхьравьностьствьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
равьностьствьнѣшѹю, равьностьствьнѣшююравьностьствьнѣшма, равьностьствьнѣшмаравьностьствьнѣе, равьностьствьнѣ, равьностьствьнѣшее, равьностьствьнѣшеравьностьствьнѣшаго, равьностьствьнѣшаего, равьностьствьнѣшааго, равьностьствьнѣшагоравьностьствьнѣшѹмѹ, равьностьствьнѣшѹемѹ, равьностьствьнѣшѹѹмѹ, равьностьствьнѣшѹмѹ, равьностьствьнѣшюмѹ, равьностьствьнѣшюемѹ, равьностьствьнѣшюѹмѹ, равьностьствьнѣшюмѹравьностьствьнѣе, равьностьствьнѣ, равьностьствьнѣшее, равьностьствьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
равьностьствьнѣшаго, равьностьствьнѣшаего, равьностьствьнѣшааго, равьностьствьнѣшагоравьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмъравьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмъравьностьствьнѣе, равьностьствьнѣ, равьностьствьнѣшее, равьностьствьнѣшеравьностьствьнѣшаꙗ, равьностьствьнѣшаѣ, равьностьствьнѣшаѧравьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхь, равьностьствьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
равьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмьравьностьствьнѣшаꙗ, равьностьствьнѣшаѣ, равьностьствьнѣшаѧравьностьствьнѣшм, равьностьствьнѣшмравьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхьравьностьствьнѣшравьностьствьнѣшѹю, равьностьствьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
равьностьствьнѣшма, равьностьствьнѣшмаравьностьствьнѣшꙗ, равьностьствьнѣшѣ, равьностьствьнѣшаꙗравьностьствьнѣшѧѧ, равьностьствьнѣшѧѩ, равьностьствьнѣшѫѫ, равьностьствьнѣшаѧ, равьностьствьнѣшее, равьностьствьнѣшеѥравьностьствьнѣшравьностьствьнѣшѫѫ, равьностьствьнѣшѫѭ, равьностьствьнѣшѧѧ, равьностьствьнѣшѧѩ, равьностьствьнѣшююравьностьствьнѣшѫѫ, равьностьствьнѣшѫѭ, равьностьствьнѣшѧѧ, равьностьствьнѣшѧѩ, равьностьствьнѣшюю, равьностьствьнѣшеѭ, равьностьствьнѣшеѫ, равьностьствьнѣшеѧ, равьностьствьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
равьностьствьнѣшравьностьствьнѣшꙗ, равьностьствьнѣшѣравьностьствьнѣшѧѧ, равьностьствьнѣшѧѩ, равьностьствьнѣшѫѫ, равьностьствьнѣшаѧ, равьностьствьнѣшее, равьностьствьнѣшеѥравьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхь, равьностьствьнѣшхьравьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмъ, равьностьствьнѣшмь, равьностьствьнѣшмьравьностьствьнѣшѧѧ, равьностьствьнѣшѧѩ, равьностьствьнѣшѫѫ, равьностьствьнѣшаѧ, равьностьствьнѣшее, равьностьствьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
равьностьствьнѣшм, равьностьствьнѣшмравьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхъ, равьностьствьнѣшхь, равьностьствьнѣшхьравьностьствьнѣшравьностьствьнѣшѹю, равьностьствьнѣшююравьностьствьнѣшма, равьностьствьнѣшма
равьностьствьнъ -ꙑ прил Еднакъв по природа, който е със същото естество, единосъщен въ рабї обраꙁъ сꙙ облѣе ангельскꙑ владꙑка. пльть прѧтъ богъ слово.  ловѣкъ ꙗвьꙗше сꙙ. съобраꙁьнъ  равностьствьнъ оцѹ С 480.11 Изч С Калка от гр ὁμοούσιος Нвб Срв равно