Исторически речник
равї  
равї [погр. Е 27б 15] вж аравꙗ