Исторически речник
работань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
работан, работаньработанꙗ, работана, работаньꙗработаню, работанѹ, работаньюработанмь, работаньмь, работанмъ, работаньмъ, работанмь, работанмъработан, работань, работанработанꙗ, работана, работаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
работан, работань, работанеработанмъ, работаньмъ, работанмь, работаньмь, работанмъ, работанмь, работаномъ, работанамъработан, работань, работан, работанмработанхъ, работаньхъ, работанхь, работаньхь, работанхъ, работанхьработан, работаньработаню, работанѹ, работанью
NnDu
работанма, работаньма, работанма, работанма
работань -ꙗ ср Служба, служене [на Бога] по работан м непороьнѣ бв лѣтъ н҃ ... конььнѣ вьнде сотона въ отроковцѫ нѣкѫѭ С 525. 14 Изч С Гр τὸ δουλεῦσαι работан Нвб работание остар ВА Срв работене ОА НГер ЕтМл БТР АР