Исторически речник
пуронꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пуронꙗ, пуронапуронѩ, пуронѧ, пуронѫ, пуронепурон, пуронпуронѭ, пуронѫ, пуронѧ, пуронюпуронеѭ, пуронеѫ, пуронеѧпурон, пурон
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пурон-----
NfOuNfGuNfDu
---
пуронꙗ ж ЛИ Пирония — майката на християнина Александър, спомената в житието на св. Артемон в Супрасълски сборник тѹ бо обрꙙштеш алеѯандра.  го матере пуронѭ С 235.30 Изч С Гр Πυρώνη