Исторически речник
пѫтьшьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
пѫтьшьств, пѫтьшеств, пѫтьшъств, пѫтьшств, пѫтьшьствь, пѫтьшествь, пѫтьшъствь, пѫтьшствьпѫтьшьствꙗ, пѫтьшествꙗ, пѫтьшъствꙗ, пѫтьшствꙗ, пѫтьшьства, пѫтьшества, пѫтьшъства, пѫтьшства, пѫтьшьствьꙗ, пѫтьшествьꙗ, пѫтьшъствьꙗ, пѫтьшствьꙗпѫтьшьствю, пѫтьшествю, пѫтьшъствю, пѫтьшствю, пѫтьшьствѹ, пѫтьшествѹ, пѫтьшъствѹ, пѫтьшствѹ, пѫтьшьствью, пѫтьшествью, пѫтьшъствью, пѫтьшствьюпѫтьшьствмь, пѫтьшъствмь, пѫтьшствмь, пѫтьшьствьмь, пѫтьшъствьмь, пѫтьшствьмь, пѫтьшьствмъ, пѫтьшъствмъ, пѫтьшствмъ, пѫтьшьствьмъ, пѫтьшъствьмъ, пѫтьшствьмъ, пѫтьшьствмь, пѫтьшъствмь, пѫтьшствмь, пѫтьшьствмъ, пѫтьшъствмъ, пѫтьшствмъпѫтьшьств, пѫтьшъств, пѫтьшств, пѫтьшьствь, пѫтьшъствь, пѫтьшствь, пѫтьшьств, пѫтьшъств, пѫтьшствпѫтьшьствꙗ, пѫтьшествꙗ, пѫтьшъствꙗ, пѫтьшствꙗ, пѫтьшьства, пѫтьшества, пѫтьшъства, пѫтьшства, пѫтьшьствьꙗ, пѫтьшествьꙗ, пѫтьшъствьꙗ, пѫтьшствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
пѫтьшьств, пѫтьшъств, пѫтьшств, пѫтьшьствь, пѫтьшъствь, пѫтьшствь, пѫтьшьстве, пѫтьшъстве, пѫтьшстве, пѫтьшствпѫтьшьствмъ, пѫтьшъствмъ, пѫтьшствмъ, пѫтьшьствьмъ, пѫтьшъствьмъ, пѫтьшствьмъ, пѫтьшьствмь, пѫтьшъствмь, пѫтьшствмь, пѫтьшьствьмь, пѫтьшъствьмь, пѫтьшствьмь, пѫтьшьствмъ, пѫтьшъствмъ, пѫтьшствмъ, пѫтьшьствмь, пѫтьшъствмь, пѫтьшствмьпѫтьшьств, пѫтьшъств, пѫтьшств, пѫтьшьствь, пѫтьшъствь, пѫтьшствь, пѫтьшьств, пѫтьшъств, пѫтьшствпѫтьшьствхъ, пѫтьшъствхъ, пѫтьшствхъ, пѫтьшьствьхъ, пѫтьшъствьхъ, пѫтьшствьхъ, пѫтьшьствхь, пѫтьшъствхь, пѫтьшствхь, пѫтьшьствьхь, пѫтьшъствьхь, пѫтьшствьхь, пѫтьшьствхъ, пѫтьшъствхъ, пѫтьшствхъ, пѫтьшьствхь, пѫтьшъствхь, пѫтьшствхьпѫтьшьств, пѫтьшъств, пѫтьшств, пѫтьшьствь, пѫтьшъствь, пѫтьшствь, пѫтьшьств, пѫтьшъств, пѫтьшствпѫтьшьствю, пѫтьшествю, пѫтьшъствю, пѫтьшствю, пѫтьшьствѹ, пѫтьшествѹ, пѫтьшъствѹ, пѫтьшствѹ, пѫтьшьствью, пѫтьшествью, пѫтьшъствью, пѫтьшствью
NnDu
пѫтьшьствма, пѫтьшъствма, пѫтьшствма, пѫтьшьствма, пѫтьшъствма, пѫтьшствма, пѫтьшьствма, пѫтьшъствма, пѫтьшствма
пѫтьшьствь -ꙗ ср Пътешествие, път, пътуване на семь дрѣвѣ крьстьнѣѣмъ рѫцѣ простьръ. по въꙁдѹхѹ парꙙштꙙ слꙑ раꙁгънавъ. беꙁ блаꙁнꙑ намъ на небеса пѫтьшъств ѹготов С 353.12 Изч С Гр πορεία пѫтьшъств Нвб пътешествие ОА ВА АК ЕтМл БТР АР