Исторически речник
пѫтьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
пѫтьнкъ, пѫтьнкь, пѫтънкъ, пѫтънкь, пѫтнкъ, пѫтнкьпѫтьнка, пѫтънка, пѫтнкапѫтьнкѹ, пѫтънкѹ, пѫтнкѹпѫтьнкъ, пѫтьнкь, пѫтънкъ, пѫтънкь, пѫтнкъ, пѫтнкьпѫтьнка, пѫтънка, пѫтнкапѫтьнкомь, пѫтьнкомъ, пѫтънкомь, пѫтънкомъ, пѫтнкомь, пѫтнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
пѫтьнцѣ, пѫтънцѣ, пѫтнцѣпѫтьне, пѫтъне, пѫтнепѫтьнц, пѫтънц, пѫтнцпѫтьнкъ, пѫтьнкь, пѫтънкъ, пѫтънкь, пѫтнкъ, пѫтнкьпѫтьнкомъ, пѫтьнкомь, пѫтънкомъ, пѫтънкомь, пѫтнкомъ, пѫтнкомьпѫтьнкꙑ, пѫтънкꙑ, пѫтнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
пѫтьнкꙑ, пѫтънкꙑ, пѫтнкꙑпѫтьнцѣхъ, пѫтьнцѣхь, пѫтънцѣхъ, пѫтънцѣхь, пѫтнцѣхъ, пѫтнцѣхьпѫтьнка, пѫтънка, пѫтнкапѫтьнкѹ, пѫтънкѹ, пѫтнкѹпѫтьнкома, пѫтънкома, пѫтнкома
пѫтьнкъ м Пътник; човек, който пътува, който се намира на път; странник пѫтꙿнкъ же кꙿто ммодꙑ.  мьнꙙ бл҄ꙋдомѫ вдѣвъ н҄вѫ добрѫ  плодънѫ  съꙁьрѣвъшѫ.  вьꙁлюбвъ прѣклонвъ сꙙ вьꙁꙙ на годѣ С 40.25 гостньц хъ слꙑ проповѣдаахѫ. пѫт хъ цѣльбꙑ пѫтьнкомь проповѣдаахѫ. вьса юдеа спльн сꙙ благодѣан С 323.24 Изч С Гр ὁδοιπόρος пѫтꙿнкъ Нвб пътник ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА