Исторически речник
пѧдь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пѧдьпѧдпѧдпѧдьпѧдьѭ, пѧдѭ, пѧдѫ, пѧдѧ, пѧдью, пѧдюпѧд
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пѧдпѧдпѧдь, пѧд, пѧдепѧдьмъ, пѧдемъ, пѧдьмь, пѧдемьпѧдьм, пѧдъм, пѧдмпѧдьхъ, пѧдьхь, пѧдехъ, пѧдехь
NfOuNfGuNfDu
пѧдпѧдью, пѧдю, пѧдѹпѧдьма, пѧдъма, пѧдма
пѧдь - ж Педя, мярка за дължина, равна на една педя тѣмь тѧ ꙁаклнаѭ. ꙇже дръжтъ вꙿсѣьскаа ... ѣже сѫтъ на нбсехъ. ꙇ ѣже сѫтъ на ꙁем. ꙇ ѣже въ водѣ. ꙇ трътърѣхъ. же естъ ꙁмѣрлъ водѫ моръскѫѭ гръстѭ.  пѧдѭ нбо СЕ 55b 20—21 Образно. се пѩдьѭ іꙁмѣренꙑ положілъ есі дні моѩ СП 38.6 Изч СП СЕ Гр σπιϑαμή παλαιστή пѩдь Нвб пенда диал Дюв пяд остар диал НГер ДА Срв педя ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА