Исторически речник
пѣсньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
пѣсньнъ, пѣсньньпѣсньнапѣсньнѹпѣсньнъ, пѣсньньпѣсньнапѣсньномь, пѣсньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
пѣсньнѣпѣсньне, пѣсньнꙑпѣсньнпѣсньнъ, пѣсньньпѣсньномъ, пѣсньномьпѣсньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
пѣсньнꙑпѣсньнѣхъ, пѣсньнѣхьпѣсньнапѣсньнѹпѣсньномапѣсньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
пѣсньнапѣсньнѹпѣсньнопѣсньнапѣсньномь, пѣсньномъпѣсньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
пѣсньнапѣсньнъ, пѣсньньпѣсньномъ, пѣсньномьпѣсньнапѣсньнꙑпѣсньнѣхъ, пѣсньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
пѣсньнѣпѣсньнѹпѣсньномапѣсньнапѣсньнꙑ, пѣсньнѫпѣсньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
пѣсньнѫ, пѣсньнѹпѣсньноѭ, пѣсньноѫ, пѣсньноѧ, пѣсньноюпѣсньнѣпѣсньнꙑпѣсньнъ, пѣсньньпѣсньнамъ, пѣсньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
пѣсньнꙑпѣсньнампѣсньнахъ, пѣсньнахьпѣсньнѣпѣсньнѹпѣсньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
пѣсньнꙑ, пѣсньнꙑ, пѣсньнопѣсньнаго, пѣсньнаего, пѣсньнааго, пѣсньнаго, пѣсньного, пѣсньнога, пѣсньнгопѣсньнѹмѹ, пѣсньнѹемѹ, пѣсньнѹѹмѹ, пѣсньнѹмѹ, пѣсньноомѹ, пѣсньномѹ, пѣсньноѹмѹ, пѣсньнмѹпѣсньнꙑ, пѣсньнꙑ, пѣсньнопѣсньнаго, пѣсньнаего, пѣсньнааго, пѣсньнаго, пѣсньного, пѣсньнога, пѣсньнгопѣсньнꙑмь, пѣсньнꙑмь, пѣсньнꙑмъ, пѣсньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
пѣсньнѣмь, пѣсньнѣемь, пѣсньнѣѣмь, пѣсньнѣамь, пѣсньнѣмь, пѣсньнѣмъ, пѣсньнѣемъ, пѣсньнѣѣмъ, пѣсньнѣамъ, пѣсньнѣмъ, пѣсньномь, пѣсньномъпѣсньнꙑ, пѣсньнꙑ, пѣсньнопѣсньнпѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхь, пѣсньнꙑхь, пѣсньнѣхъ, пѣсньнѣхьпѣсньнꙑмъ, пѣсньнꙑмъ, пѣсньнꙑмь, пѣсньнꙑмь, пѣсньнѣмъ, пѣсньнѣмьпѣсньнꙑѧ, пѣсньнꙑꙗ, пѣсньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
пѣсньнꙑм, пѣсньнꙑмпѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхь, пѣсньнꙑхьпѣсньнаꙗ, пѣсньнаа, пѣсньнаѣпѣсньнѹю, пѣсньноюпѣсньнꙑма, пѣсньнꙑмапѣсньно, пѣсньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
пѣсньнаго, пѣсньнаего, пѣсньнааго, пѣсньнаго, пѣсньного, пѣсньнога, пѣсньнгопѣсньнѹмѹ, пѣсньнѹемѹ, пѣсньнѹѹмѹ, пѣсньнѹмѹ, пѣсньноомѹ, пѣсньномѹ, пѣсньноѹмѹ, пѣсньнмѹпѣсньно, пѣсньноепѣсньнаго, пѣсньннаего, пѣсньнааго, пѣсньнаго, пѣсньного, пѣсньнога, пѣсньнгопѣсньнꙑмь, пѣсньнꙑмь, пѣсньнꙑмъ, пѣсньнꙑмъпѣсньнѣмь, пѣсньнѣемь, пѣсньнѣѣмь, пѣсньнѣамь, пѣсньнѣмь, пѣсньнѣмъ, пѣсньнѣемъ, пѣсньнѣѣмъ, пѣсньнѣамъ, пѣсньнѣмъ, пѣсньномь, пѣсньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
пѣсньно, пѣсньноепѣсньнаꙗ, пѣсньнаа, пѣсньнаѣ, пѣсньнаѧпѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхь, пѣсньнꙑхь, пѣсньнѣхъ, пѣсньнѣхьпѣсньнꙑмъ, пѣсньнꙑмъ, пѣсньнꙑмь, пѣсньнꙑмь, пѣсньнѣмъ, пѣсньнѣмьпѣсньнаꙗ, пѣсньнаа, пѣсньнаѣ, пѣсньнаѧпѣсньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
пѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхь, пѣсньнꙑхьпѣсньнѣпѣсньнѹю, пѣсньноюпѣсньнꙑма, пѣсньнꙑмапѣсньнаꙗ, пѣсньнаа, пѣсньнаѣ, пѣсньнаѧпѣсньнꙑѧ, пѣсньнꙑꙗ, пѣсньнѫѭ, пѣсньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
пѣсньнѣ, пѣсньнопѣсньнѫѭ, пѣсньнѹю, пѣсньноѭ, пѣсньноюпѣсньнѫѭ, пѣсньноѫ, пѣсньноѧ, пѣсньноюпѣсньнѣпѣсньнꙑѧ, пѣсньнꙑꙗ, пѣсньнꙑепѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхъ, пѣсньнѣхъ, пѣсньнꙑхь, пѣсньнꙑхь, пѣсньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
пѣсньнꙑмъ, пѣсньнꙑмъ, пѣсньнѣмъ, пѣсньнꙑмь, пѣсньнꙑмь, пѣсньнѣмьпѣсньнꙑѧ, пѣсньнꙑꙗ, пѣсньнꙑепѣсньнꙑм, пѣсньнꙑмпѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхъ, пѣсньнꙑхь, пѣсньнꙑхьпѣсньнѣпѣсньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
пѣсньнꙑма, пѣсньнꙑмапѣсньнѣ, пѣсньнѣшпѣсньнѣшапѣсньнѣшѹ, пѣсньнѣшюпѣсньнѣпѣсньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
пѣсньнѣшемь, пѣсньнѣшемъпѣсньнѣшпѣсньнѣпѣсньнѣше, пѣсньнѣшпѣсньнѣшь, пѣсньнѣшъпѣсньнѣшемъ, пѣсньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
пѣсньнѣшѧпѣсньнѣшпѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхьпѣсньнѣшапѣсньнѣшѹ, пѣсньнѣшюпѣсньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
пѣсньнѣе, пѣсньнѣ, пѣсньнѣшепѣсньнѣшапѣсньнѣшѹ, пѣсньнѣшюпѣсньнѣе, пѣсньнѣ, пѣсньнѣшепѣсньнѣшапѣсньнѣшемь, пѣсньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
пѣсньнѣшпѣсньнѣе, пѣсньнѣпѣсньнѣша, пѣсньнѣшпѣсньнѣшь, пѣсньнѣшъпѣсньнѣшемъ, пѣсньнѣшемьпѣсньнѣша, пѣсньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
пѣсньнѣшпѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхьпѣсньнѣшпѣсньнѣшѹ, пѣсньнѣшюпѣсньнѣшемапѣсньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
пѣсньнѣшѧ, пѣсньнѣшѫ, пѣсньнѣшепѣсньнѣшпѣсньнѣшѫ, пѣсньнѣшѧ, пѣсньнѣшѹпѣсньнѣшеѭ, пѣсньнѣшеѫ, пѣсньнѣшеѧ, пѣсньнѣшеюпѣсньнѣшпѣсньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
пѣсньнѣшѧ, пѣсньнѣшѫ, пѣсньнѣшепѣсньнѣшь, пѣсньнѣшъпѣсньнѣшамъ, пѣсньнѣшамьпѣсньнѣшѧ, пѣсньнѣше, пѣсньнѣшѫпѣсньнѣшампѣсньнѣшахъ, пѣсньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
пѣсньнѣшпѣсньнѣшѹ, пѣсньнѣшюпѣсньнѣшамапѣсньнѣ, пѣсньнѣшпѣсньнѣшаго, пѣсньнѣшаего, пѣсньнѣшааго, пѣсньнѣшагопѣсньнѣшѹмѹ, пѣсньнѣшѹемѹ, пѣсньнѣшѹѹмѹ, пѣсньнѣшѹмѹ, пѣсньнѣшюмѹ, пѣсньнѣшюемѹ, пѣсньнѣшюѹмѹ, пѣсньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
пѣсньнѣпѣсньнѣшаго, пѣсньнѣшаего, пѣсньнѣшааго, пѣсньнѣшагопѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмъпѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмъпѣсньнѣпѣсньнѣше, пѣсньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
пѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхь, пѣсньнѣшхьпѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмьпѣсньнѣшѧѧ, пѣсньнѣшее, пѣсньнѣшѫѫпѣсньнѣшм, пѣсньнѣшмпѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхьпѣсньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
пѣсньнѣшѹю, пѣсньнѣшююпѣсньнѣшма, пѣсньнѣшмапѣсньнѣе, пѣсньнѣ, пѣсньнѣшее, пѣсньнѣшепѣсньнѣшаго, пѣсньнѣшаего, пѣсньнѣшааго, пѣсньнѣшагопѣсньнѣшѹмѹ, пѣсньнѣшѹемѹ, пѣсньнѣшѹѹмѹ, пѣсньнѣшѹмѹ, пѣсньнѣшюмѹ, пѣсньнѣшюемѹ, пѣсньнѣшюѹмѹ, пѣсньнѣшюмѹпѣсньнѣе, пѣсньнѣ, пѣсньнѣшее, пѣсньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
пѣсньнѣшаго, пѣсньнѣшаего, пѣсньнѣшааго, пѣсньнѣшагопѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмъпѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмъпѣсньнѣе, пѣсньнѣ, пѣсньнѣшее, пѣсньнѣшепѣсньнѣшаꙗ, пѣсньнѣшаѣ, пѣсньнѣшаѧпѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхь, пѣсньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
пѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмьпѣсньнѣшаꙗ, пѣсньнѣшаѣ, пѣсньнѣшаѧпѣсньнѣшм, пѣсньнѣшмпѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхьпѣсньнѣшпѣсньнѣшѹю, пѣсньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
пѣсньнѣшма, пѣсньнѣшмапѣсньнѣшꙗ, пѣсньнѣшѣ, пѣсньнѣшаꙗпѣсньнѣшѧѧ, пѣсньнѣшѧѩ, пѣсньнѣшѫѫ, пѣсньнѣшаѧ, пѣсньнѣшее, пѣсньнѣшеѥпѣсньнѣшпѣсньнѣшѫѫ, пѣсньнѣшѫѭ, пѣсньнѣшѧѧ, пѣсньнѣшѧѩ, пѣсньнѣшююпѣсньнѣшѫѫ, пѣсньнѣшѫѭ, пѣсньнѣшѧѧ, пѣсньнѣшѧѩ, пѣсньнѣшюю, пѣсньнѣшеѭ, пѣсньнѣшеѫ, пѣсньнѣшеѧ, пѣсньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
пѣсньнѣшпѣсньнѣшꙗ, пѣсньнѣшѣпѣсньнѣшѧѧ, пѣсньнѣшѧѩ, пѣсньнѣшѫѫ, пѣсньнѣшаѧ, пѣсньнѣшее, пѣсньнѣшеѥпѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхь, пѣсньнѣшхьпѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмъ, пѣсньнѣшмь, пѣсньнѣшмьпѣсньнѣшѧѧ, пѣсньнѣшѧѩ, пѣсньнѣшѫѫ, пѣсньнѣшаѧ, пѣсньнѣшее, пѣсньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
пѣсньнѣшм, пѣсньнѣшмпѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхъ, пѣсньнѣшхь, пѣсньнѣшхьпѣсньнѣшпѣсньнѣшѹю, пѣсньнѣшююпѣсньнѣшма, пѣсньнѣшма
пѣсньнъ -ꙑ прил Който се отнася до песнопенията не хотѧште. тѹ пѣт. тѹ бо сѧтъ въпросішѧ насъ. плѣньше і нꙑ. поіте намъ отъ словесъ пѣсньнꙑхъ. ꙇ рѣхомъ. како поемъ пѣснь гнѫ на ꙁемі тѹждеі К 7а 39—40 Изч К Гр [τῶν] ῳ᾿δῶν Нвб песенен ОА ВА БТР АР