Исторически речник
пѣвьць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
пѣвьць, пѣвьцъ, пѣвець, пѣвецъпѣвьца, пѣвъца, пѣвцапѣвьцѹ, пѣвьцю, пѣвъцѹ, пѣвъцю, пѣвцѹ, пѣвцюпѣвьць, пѣвьцъ, пѣвець, пѣвецъпѣвьца, пѣвъца, пѣвцапѣвьцемь, пѣвьцемъ, пѣвцемь, пѣвцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
пѣвьц, пѣвъц, пѣвцпѣвье, пѣвепѣвьц, пѣвъц, пѣвцпѣвьць, пѣвьцъ, пѣвець, пѣвецъпѣвьцемъ, пѣвьцемь, пѣвъцемъ, пѣвъцемь, пѣвцемъ, пѣвцемьпѣвьцѧ, пѣвьцѫ, пѣвьце, пѣвъцѧ, пѣвъцѫ, пѣвцѧ, пѣвцѫ, пѣвце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
пѣвьц, пѣвъц, пѣвцпѣвьцхъ, пѣвьцхь, пѣвъцхъ, пѣвъцхь, пѣвцхъ, пѣвцхьпѣвьца, пѣвъца, пѣвцапѣвьцѹ, пѣвьцю, пѣвъцѹ, пѣвъцю, пѣвцѹ, пѣвцюпѣвьцема, пѣвъцема, пѣвцема
пѣвьць м Певец в църква, псалт ї по кѡнънѣ тръстаго. въходѧтъ пѣвъц. на амбонъ  глѧтъ. тркрат. пѣе҇҇н се Е 30б 12—13  пак на ꙁападъ такожде.  на полꙋдне толкожде  на полѹнощъ такожде.  глѧтъ пѣвц пѣне се Е 31а 12  пак въꙁꙁвꙃаетъ крстъ ...  пак пѣвъц поѫтъ пѣ҇н Е 31а 15  ьтⷮ҇е ьⷮ҇ць. апⷧ҇о. пѣвⷰ҇е. алеⷧ҇ СЕ 58b 14 стоѩ блꙁъ олътаⷬ҇. деже стоѩтъ пѣвꙿц. глѧ сце СЕ 101а 8 Изч Е СЕ Гр ψάλτης пѣвъць пѣвцъ пѣвець пѣвꙿць Нвб певец ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Певец МИ Певците МИ СНМБ