Исторически речник
пьрѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пьрѣт сѧпьрѭ, пьрѧ, пьрюпьршпьртъ, пьрть, пьртпьрмъ, пьрмь, пьрм, пьрмопьрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пьрѧтъ, пьрѧть, пьрѧтпьрвѣпьртапьртепьрпьр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пьрмъ, пьрмь, пьрмпьртепьрвѣпьртапьрѣхъ, пьрѣхь, пьрѣхпьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пьрѣпьрѣхомъ, пьрѣхомь, пьрѣхом, пьрѣхмꙑпьрѣстепьрѣшѧ, пьрѣшѫ, пьрѣша, пьрѣше, пьрѣхѫпьрѣховѣпьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пьрѣстепьрѣахъ, пьрѣхъ, пьрѧахъ, пьрѧхъ, пьрѣахь, пьрѣхь, пьрѧахь, пьрѧхь, пьрѣах, пьрѣх, пьрѧах, пьрѧхпьрѣаше, пьрѣше, пьрѧаше, пьрѧшепьрѣаше, пьрѣше, пьрѧаше, пьрѧшепьрѣахомъ, пьрѣхомъ, пьрѧахомъ, пьрѧхомъ, пьрѣахомь, пьрѣхомь, пьрѧахомь, пьрѧхомь, пьрѣахом, пьрѣхом, пьрѧахом, пьрѧхомпьрѣашете, пьрѣшете, пьрѣасте, пьрѣсте, пьрѧасте, пьрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пьрѣахѫ, пьрѣхѫ, пьрѣахѹ, пьрѣхѹ, пьрѧахѹ, пьрѧхѹпьрѣаховѣ, пьрѣховѣ, пьрѧаховѣ, пьрѧховѣпьрѣашета, пьрѣшета, пьрѣаста, пьрѣста, пьрѧаста, пьрѧстапьрѣашете, пьрѣшете, пьрѣасте, пьрѣсте, пьрѧасте, пьрѧсте
пьрѣт сѧ -пьрѭ сѧ -пьрш сѧ несв 1. Препирам се, водя спор пьрѣахѫ же сѧ юде. междю собоѭ глѭште. како можетось дат плъть своѭ ѣст намъ М Йо 6.52 З А т (!) бꙑстъ ома. ꙿто сꙙ сѫпротвш петрѹ. ꙿто с (!) пꙿрш съ дрѹгꙑм. прд вьꙁм ѹдо скꙋшенмъ С 511.7—8 2. Възразявам, оспорвам, противореча  агг҄елъ рее прьво вꙑкн т тъгда пьр сꙙ. гда т рекѫ сꙑнъ вꙑшьн҄ꙗго. прѣжде вѣкъ бе страст родвъшааго. отьца наꙁнаменахъ С 239.14 не прде снъ ловѣьскꙑ погѹбтъ нъ въꙁскатъ  съпастъ погꙑбьше. аште л кто ште вьпрѣкꙑ глагол҄етъ.  пьртъ сꙙ глагол҄ꙙ С 346.30 вьс съ платомъ глагол҄ѫтъ. правьдънꙑ прносꙙште нарокъ. дн же сѫпротвꙙтъ сꙙ ждове. кремъ пьрꙙште сꙙ С 433.26 прнес (!) рѫкѫ  вждъ пльть. аште можеш дръж аште маш стꙑ прьстꙑ ... аште л сꙙ прш не обрꙙштеш. аште страсть маш бестрастьнааго не ѹвѣс. та слꙑшавъ. остхъ дѹшѫ отъ невѣрьствꙗ С 511.12 3. Застъпвам се за някого, защитавам не могѫ старьца ꙁьрѣт подъ обѫꙁомъ кѹꙗѭшта. а тꙑ кде мѹдш не вѣдѣ. прд т ꙁа мꙙ пьр сꙙ. с мар глагол҄ѫшт скоро агг҄елъ къ їѡсфѹ прде С 242.17—18 Изч М З А С Гр μάχομαι ἀντιλέγω φιλονεικέω δικάζομαι διακαιολογέω прѣт сꙙ пꙿрѣт сѧ Нвб Срв [пре]пирам се, прение ср остар ОА ВА АК БТР АР РБЕ