Исторически речник
пъпьрще  
пъпьрще вж попьрще