Исторически речник
пъват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пъватпъваѭ, пъваѫ, пъваѧ, пъваюпъваш, пъваеш, пъваашпъватъ, пъваетъ, пъваатъ, пъвать, пъваеть, пъваать, пъват, пъвает, пъваатпъвамъ, пъваемъ, пъваамъ, пъвамь, пъваемь, пъваамь, пъвам, пъваем, пъваам, пъвамо, пъваемо, пъваамопъвате, пъваете, пъваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пъваѭтъ, пъваѫтъ, пъваѧтъ, пъваютъ, пъваѭть, пъваѫть, пъваѧть, пъвають, пъваѭт, пъваѫт, пъваѧт, пъваютпъвавѣ, пъваевѣ, пъваавѣпъвата, пъваета, пъваатапъвате, пъваете, пъваатепъвапъва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пъвамъ, пъвамь, пъвампъватепъвавѣпъватапъвахъ, пъвахь, пъвахпъва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пъвапъвахомъ, пъвахомь, пъвахом, пъвахмꙑпъвастепъвашѧ, пъвашѫ, пъваша, пъваше, пъвахѫпъваховѣпъваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пъвастепъваахъ, пъвахъ, пъваахь, пъвахь, пъваах, пъвахпъвааше, пъвашепъвааше, пъвашепъваахомъ, пъвахомъ, пъваахомь, пъвахомь, пъваахом, пъвахомпъваашете, пъвашете, пъваасте, пъвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пъваахѫ, пъвахѫ, пъваахѹ, пъвахѹпъвааховѣ, пъваховѣпъваашета, пъвашета, пъвааста, пъвастапъваашете, пъвашете, пъваасте, пъвасте
пъват -пъваѭ -пъваш несв 1. Надявам се, уповавам се мъш бо того ждове ѹмьръша боѧтъ сꙙ. цѣ  ашт простъ ловѣкъ лѣпо бꙑ пъват С 444.12  въскорѣ ѹꙁьрѣховѣ старца посрѣдѣ наю. страхъ наю отънемьѭштъ.  пват велꙙштѹ С 297.5 пъвате брат ꙗко млосрьдъ стъ гь нашъ їсѹ хъ С 108.17 2. Разчитам; вярвам, че някой или нещо ще ми помогне ꙗко нѣкоторꙑ доб вонъ пъваѧ своѭ слоѭ. на сьнт ратьнкъ С 105.12 по вьсемѹ поту погѹбьѭ тꙙ аште  влъшъбам свом пъваш С 112. 19—20 м бо пъваѭште. хꙑтростѭ л словесънѫѭ С 442.8 Предоверявам се на себе си. с ѹбо прѣльстѭ своѭ пъваѭште. небрѣгѫтъ нкогоже. то мъ рекъшемъ С 269.29 не отъа ѹбо себе. къ блѫднц вьꙁьрѣвъ. н пакꙑ пъва собоѭ на юдѫ вьꙁьрѣвъ С 409.26 обо бо то пагѹбьно  пьват  отъаꙗт сꙙ С 409.27 Изч С Гр ϑαρρέω πείϑομαι пьват пват Нвб Срв [у]повавам [се] книж ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР