Исторически речник
пѹщенца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пѹщенцапѹщенцѧ, пѹщенцѫ, пѹщенцꙑ, пѹщенцепѹщенцпѹщенцѫ, пѹщенцѹпѹщенцеѭ, пѹщенцеѫ, пѹщенцеѧпѹщенц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пѹщенцепѹщенцѧ, пѹщенцѫ, пѹщенцꙑ, пѹщенцепѹщенць, пѹщенцъпѹщенцамъ, пѹщенцамьпѹщенцампѹщенцахъ, пѹщенцахь
NfOuNfGuNfDu
пѹщенцпѹщенцю, пѹщенцѹпѹщенцама
пѹщенца ж Разведена жена; напусната от съпруга си жена вꙿсѣкъ ... женѧꙇ сѧ пѹштенцеѭ отъ мѫжа. прѣл҄юбꙑ дѣетъ З Лк 16.18 ПА 49а З ПА Гр [ἡ] ἀπολελυμένη пѹштенца Нвб Срв пущам, пущен диал ОА ВА ДА