Исторически речник
пѹстота  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пѹстотапѹстотꙑ, пѹстотѫпѹстотѣпѹстотѫ, пѹстотѹпѹстотоѭ, пѹстотоѫ, пѹстотоѧ, пѹстотоюпѹстотѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пѹстотопѹстотꙑпѹстотъ, пѹстотьпѹстотамъ, пѹстотамьпѹстотампѹстотахъ, пѹстотахь
NfOuNfGuNfDu
пѹстотѣпѹстотѹпѹстотама
пѹстота -ꙑ ж Опустошение, разрушение, запустение беꙁдѹшнаа двжꙙтъ сꙙ.  дѹшевьн не вѣрѹѭтъ. опона црькъвьнаа раꙁдъра сꙙ. да пѹстота го ꙗвтъ сꙙ С 485.21— 22 Изч С Гр ἐρήμωσις Нвб пустота ОА ВА АК ЕтМл БТР АР