Исторически речник
пѹлхерꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
пѹлхерꙗ, пѹлхерапѹлхерѩ, пѹлхерѧ, пѹлхерѫ, пѹлхерепѹлхер, пѹлхерпѹлхерѭ, пѹлхерѫ, пѹлхерѧ, пѹлхерюпѹлхереѭ, пѹлхереѫ, пѹлхереѧпѹлхер, пѹлхер
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
пѹлхер-----
NfOuNfGuNfDu
---
пѹлхерꙗ ж ЛИ Пулхерия — византийска императрица [умр. 453 г.], съпруга на император Маркиан [450—457 г.], дъщеря на имп. Аркадий [395—408 г.] и сестра на имп. Теодосий II [408— 450 г.]. Пр. на 10 септември и в Неделя сиропустна неⷣ҇. сропоⷭ. в нѫже бваетъ памѧтъ. влавѣнѹ патрархѹ ...  благовѣрнма црема маркѣнѹ.  пѹлхере Е 5а 2 Изч Е Гр Πουλχερία