Исторически речник
псалъмьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
псалъмьскъ, псалъмьскьпсалъмьскапсалъмьскѹпсалъмьскъ, псалъмьскьпсалъмьскапсалъмьскомь, псалъмьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
псалъмьсцѣпсалъмьскъпсалъмьсцпсалъмьскъ, псалъмьскьпсалъмьскомъ, псалъмьскомьпсалъмьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
псалъмьскꙑпсалъмьсцѣхъ, псалъмьсцѣхьпсалъмьскапсалъмьскѹпсалъмьскомапсалъмьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
псалъмьскапсалъмьскѹпсалъмьскопсалъмьскапсалъмьскомь, псалъмьскомъпсалъмьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
псалъмьскапсалъмьскъ, псалъмьскьпсалъмьскомъ, псалъмьскомьпсалъмьскꙑпсалъмьскꙑпсалъмьсцѣхъ, псалъмьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
псалъмьсцѣпсалъмьскѹпсалъмьскомапсалъмьскапсалъмьскꙑ, псалъмьскѫпсалъмьсцѣ, псалъмьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
псалъмьскѫ, псалъмьскѹпсалъмьскоѭ, псалъмьскоѫ, псалъмьскоѧ, псалъмьскоюпсалъмьсцѣ, псалъмьстѣпсалъмьскꙑпсалъмьскъ, псалъмьскьпсалъмьскамъ, псалъмьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
псалъмьскꙑпсалъмьскампсалъмьскахъ, псалъмьскахьпсалъмьсцѣ, псалъмьстѣпсалъмьскѹпсалъмьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
псалъмьскꙑ, псалъмьскꙑ, псалъмьскопсалъмьскаго, псалъмьскаего, псалъмьскааго, псалъмьскаго, псалъмьского, псалъмьскога, псалъмьскгопсалъмьскѹмѹ, псалъмьскѹемѹ, псалъмьскѹѹмѹ, псалъмьскѹмѹ, псалъмьскоомѹ, псалъмьскомѹ, псалъмьскоѹмѹ, псалъмьскмѹпсалъмьскꙑ, псалъмьскꙑ, псалъмьскопсалъмьскаго, псалъмьскаего, псалъмьскааго, псалъмьскаго, псалъмьского, псалъмьскога, псалъмьскгопсалъмьскꙑмь, псалъмьскꙑмь, псалъмьскꙑмъ, псалъмьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
псалъмьсцѣмь, псалъмьсцѣемь, псалъмьсцѣѣмь, псалъмьсцѣамь, псалъмьсцѣмь, псалъмьсцѣмъ, псалъмьсцѣемъ, псалъмьсцѣѣмъ, псалъмьсцѣамъ, псалъмьсцѣмъ, псалъмьскомь, псалъмьскомъпсалъмьскꙑ, псалъмьскꙑ, псалъмьскопсалъмьсцпсалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхь, псалъмьскꙑхь, псалъмьсцѣхъ, псалъмьсцѣхьпсалъмьскꙑмъ, псалъмьскꙑмъ, псалъмьскꙑмь, псалъмьскꙑмь, псалъмьсцѣмъ, псалъмьсцѣмьпсалъмьскꙑѧ, псалъмьскꙑꙗ, псалъмьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
псалъмьскꙑм, псалъмьскꙑмпсалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхь, псалъмьскꙑхьпсалъмьскаꙗ, псалъмьскаа, псалъмьскаѣпсалъмьскѹю, псалъмьскоюпсалъмьскꙑма, псалъмьскꙑмапсалъмьско, псалъмьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
псалъмьскаго, псалъмьскаего, псалъмьскааго, псалъмьскаго, псалъмьского, псалъмьскога, псалъмьскгопсалъмьскѹмѹ, псалъмьскѹемѹ, псалъмьскѹѹмѹ, псалъмьскѹмѹ, псалъмьскоомѹ, псалъмьскомѹ, псалъмьскоѹмѹ, псалъмьскмѹпсалъмьско, псалъмьскоепсалъмьскаго, псалъмьскаего, псалъмьскааго, псалъмьскаго, псалъмьского, псалъмьскога, псалъмьскгопсалъмьскꙑмь, псалъмьскꙑмь, псалъмьскꙑмъ, псалъмьскꙑмъпсалъмьсцѣмь, псалъмьсцѣемь, псалъмьсцѣѣмь, псалъмьсцѣамь, псалъмьсцѣмь, псалъмьсцѣмъ, псалъмьсцѣемъ, псалъмьсцѣѣмъ, псалъмьсцѣамъ, псалъмьсцѣмъ, псалъмьскомь, псалъмьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
псалъмьско, псалъмьскоепсалъмьскаꙗ, псалъмьскаа, псалъмьскаѣ, псалъмьскаѧпсалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхь, псалъмьскꙑхь, псалъмьсцѣхъ, псалъмьсцѣхьпсалъмьскꙑмъ, псалъмьскꙑмъ, псалъмьскꙑмь, псалъмьскꙑмь, псалъмьсцѣмъ, псалъмьсцѣмьпсалъмьскаꙗ, псалъмьскаа, псалъмьскаѣ, псалъмьскаѧпсалъмьскꙑм, псалъмьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
псалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхь, псалъмьскꙑхьпсалъмьсцѣпсалъмьскѹю, псалъмьскоюпсалъмьскꙑма, псалъмьскꙑмапсалъмьскаꙗ, псалъмьскаа, псалъмьскаѣ, псалъмьскаѧпсалъмьскꙑѧ, псалъмьскꙑꙗ, псалъмьскѫѭ, псалъмьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
псалъмьсцѣ, псалъмьстѣ, псалъмьскопсалъмьскѫѭ, псалъмьскѹю, псалъмьскоѭ, псалъмьскоюпсалъмьскѫѭ, псалъмьскоѫ, псалъмьскоѧ, псалъмьскоюпсалъмьсцѣ, псалъмьстѣпсалъмьскꙑѧ, псалъмьскꙑꙗ, псалъмьскꙑепсалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхъ, псалъмьсцѣхъ, псалъмьстѣхъ, псалъмьскꙑхь, псалъмьскꙑхь, псалъмьсцѣхь, псалъмьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
псалъмьскꙑмъ, псалъмьскꙑмъ, псалъмьсцѣмъ, псалъмьстѣмъ, псалъмьскꙑмь, псалъмьскꙑмь, псалъмьсцѣмь, псалъмьстѣмьпсалъмьскꙑѧ, псалъмьскꙑꙗ, псалъмьскꙑепсалъмьскꙑм, псалъмьскꙑмпсалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхъ, псалъмьскꙑхь, псалъмьскꙑхьпсалъмьсцѣ, псалъмьстѣпсалъмьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
псалъмьскꙑма, псалъмьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
псалъмьскъ -ꙑ прил Псалтирен, който се отнася до музикалния инструмент псалтир їбо аꙁъ їсповѣмь сѩ тебѣ въ людехъ гї. въ сѫдѣхъ пъсаломьскꙑхъ рѣснотѫ твоѭ бже въспоѭ тебѣ въ глѫслехъ СП 70.22 поіте бѹ нашемѹ въ глѫслехъ. въ глѫслехъ і въ гласѣ пъсаломьстѣ СП 97.5 кън҄гꙑ псалъмьскꙑѩ βίβλος ψαλμῶν Псалтир, двадесет и втората книга от Стария завет а самъ давдъ глетъ въ кънгахъ псаломъскꙑхъ. рее гъ гв моемѹ сѧд о деснѫѭ мене М Лк 20.42 самъ бо дадъ глетъ. въ кънгахъ сꙿпалъмьскꙑхъ [погр. вм. псалъмьскꙑхъ] З Лк 20.42 Изч М З СП Гр [τῶν] ψαλμῶν [τοῦ] ψαλμοῦ псаломъскъ пъсаломьскъ Нвб псаломски остар ВА ЕтМл