Исторически речник
прѫжат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѫжат сѧпрѫжаѭ, прѫжаѫ, прѫжаѧ, прѫжаюпрѫжаш, прѫжаеш, прѫжаашпрѫжатъ, прѫжаетъ, прѫжаатъ, прѫжать, прѫжаеть, прѫжаать, прѫжат, прѫжает, прѫжаатпрѫжамъ, прѫжаемъ, прѫжаамъ, прѫжамь, прѫжаемь, прѫжаамь, прѫжам, прѫжаем, прѫжаам, прѫжамо, прѫжаемо, прѫжаамопрѫжате, прѫжаете, прѫжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѫжаѭтъ, прѫжаѫтъ, прѫжаѧтъ, прѫжаютъ, прѫжаѭть, прѫжаѫть, прѫжаѧть, прѫжають, прѫжаѭт, прѫжаѫт, прѫжаѧт, прѫжаютпрѫжавѣ, прѫжаевѣ, прѫжаавѣпрѫжата, прѫжаета, прѫжаатапрѫжате, прѫжаете, прѫжаатепрѫжапрѫжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѫжамъ, прѫжамь, прѫжампрѫжатепрѫжавѣпрѫжатапрѫжахъ, прѫжахь, прѫжахпрѫжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѫжапрѫжахомъ, прѫжахомь, прѫжахом, прѫжахмꙑпрѫжастепрѫжашѧ, прѫжашѫ, прѫжаша, прѫжаше, прѫжахѫпрѫжаховѣпрѫжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѫжастепрѫжаахъ, прѫжахъ, прѫжаахь, прѫжахь, прѫжаах, прѫжахпрѫжааше, прѫжашепрѫжааше, прѫжашепрѫжаахомъ, прѫжахомъ, прѫжаахомь, прѫжахомь, прѫжаахом, прѫжахомпрѫжаашете, прѫжашете, прѫжаасте, прѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѫжаахѫ, прѫжахѫ, прѫжаахѹ, прѫжахѹпрѫжааховѣ, прѫжаховѣпрѫжаашета, прѫжашета, прѫжааста, прѫжастапрѫжаашете, прѫжашете, прѫжаасте, прѫжасте
прѫжат сѧ -прѫжаѭ сѧ -прѫжаш сѧ несв Мятам се, треса се, гърча се ꙇ се дхъ емлетꙑ. ꙇ вънеꙁаапѫ въпетъ  прѫжаатъ сѧ съ пѣнам. ꙇ едъва оходтъ отъ него съкрѹшаѩ  М Лк 9.39 З А СК ꙇ въꙁъпвъ  мъного прѫжавъ сѧ ꙁде. ꙇ бꙑстъ ѣко мрътвъ. ѣко мъноꙁ глаахѫ ѣко ѹмьрѣтъ М Мк 9.26 Изч М З А СК Б Гр σπαράσσω Нвб Срв пружа [се] диал ОА ВА БТР АР РРОДД