Исторически речник
прѧтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѧтатпрѧтаѭ, прѧтаѫ, прѧтаѧ, прѧтаюпрѧташ, прѧтаеш, прѧтаашпрѧтатъ, прѧтаетъ, прѧтаатъ, прѧтать, прѧтаеть, прѧтаать, прѧтат, прѧтает, прѧтаатпрѧтамъ, прѧтаемъ, прѧтаамъ, прѧтамь, прѧтаемь, прѧтаамь, прѧтам, прѧтаем, прѧтаам, прѧтамо, прѧтаемо, прѧтаамопрѧтате, прѧтаете, прѧтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѧтаѭтъ, прѧтаѫтъ, прѧтаѧтъ, прѧтаютъ, прѧтаѭть, прѧтаѫть, прѧтаѧть, прѧтають, прѧтаѭт, прѧтаѫт, прѧтаѧт, прѧтаютпрѧтавѣ, прѧтаевѣ, прѧтаавѣпрѧтата, прѧтаета, прѧтаатапрѧтате, прѧтаете, прѧтаатепрѧтапрѧта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѧтамъ, прѧтамь, прѧтампрѧтатепрѧтавѣпрѧтатапрѧтахъ, прѧтахь, прѧтахпрѧта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѧтапрѧтахомъ, прѧтахомь, прѧтахом, прѧтахмꙑпрѧтастепрѧташѧ, прѧташѫ, прѧташа, прѧташе, прѧтахѫпрѧтаховѣпрѧтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѧтастепрѧтаахъ, прѧтахъ, прѧтаахь, прѧтахь, прѧтаах, прѧтахпрѧтааше, прѧташепрѧтааше, прѧташепрѧтаахомъ, прѧтахомъ, прѧтаахомь, прѧтахомь, прѧтаахом, прѧтахомпрѧтаашете, прѧташете, прѧтаасте, прѧтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѧтаахѫ, прѧтахѫ, прѧтаахѹ, прѧтахѹпрѧтааховѣ, прѧтаховѣпрѧтаашета, прѧташета, прѧтааста, прѧтастапрѧтаашете, прѧташете, прѧтаасте, прѧтасте
прѧтат -прѧтаѭ -прѧташ несв прѣжде прѧтат προαναστέλλω Предварително забранявам не того л дѣл҄ьма глаголааше не пртꙙжте ꙁлата. н сьребра ... съ горꙑ прѣжде прꙙт ѧ (вм. прꙙтаѧ, Север., с. 411, бел. под линия) тебѣ. сьребролюбьствꙗ съкаꙁан. не томѹ л ѹааше вънѫ С 411.6 Изч С прꙙтат Нвб Срв [за]претя, [за]прещавам остар ОА ВА НГер РБЕ