Исторически речник
прѣѹдт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣѹдт сѧпрѣѹждѫ, прѣѹждѹпрѣѹдшпрѣѹдтъ, прѣѹдть, прѣѹдтпрѣѹдмъ, прѣѹдмь, прѣѹдм, прѣѹдмопрѣѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣѹдѧтъ, прѣѹдѧть, прѣѹдѧтпрѣѹдвѣпрѣѹдтапрѣѹдтепрѣѹдпрѣѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣѹдмъ, прѣѹдмь, прѣѹдмпрѣѹдтепрѣѹдвѣпрѣѹдтапрѣѹдхъ, прѣѹдхь, прѣѹдхпрѣѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣѹдпрѣѹдхомъ, прѣѹдхомь, прѣѹдхом, прѣѹдхмꙑпрѣѹдстепрѣѹдшѧ, прѣѹдшѫ, прѣѹдша, прѣѹдше, прѣѹдхѫпрѣѹдховѣпрѣѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣѹдстепрѣѹждаахъ, прѣѹждахъ, прѣѹжахъ, прѣѹждаахь, прѣѹждахь, прѣѹжахь, прѣѹждаах, прѣѹждах, прѣѹжахпрѣѹждааше, прѣѹждаше, прѣѹжашепрѣѹждааше, прѣѹждаше, прѣѹжашепрѣѹждаахомъ, прѣѹждахомъ, прѣѹжахомъ, прѣѹждаахомь, прѣѹждахомь, прѣѹжахомь, прѣѹждаахом, прѣѹждахом, прѣѹжахомпрѣѹждаашете, прѣѹждашете, прѣѹжашете, прѣѹждаасте, прѣѹждасте, прѣѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣѹждаахѫ, прѣѹждахѫ, прѣѹжахѫ, прѣѹждаахѹ, прѣѹждахѹ, прѣѹжахѹпрѣѹждааховѣ, прѣѹждаховѣ, прѣѹжаховѣпрѣѹждаашета, прѣѹждашета, прѣѹжашета, прѣѹждааста, прѣѹждаста, прѣѹжастапрѣѹждаашете, прѣѹждашете, прѣѹжашете, прѣѹждаасте, прѣѹждасте, прѣѹжасте
прѣѹдт сѧ -прѣѹждѫ сѧ -прѣѹдш сѧ св Учудя се, изумя се, смая се  то ѹвѣдѣвъ еер.  прѣѹдвъ сꙙ рее. по стнѣ  нꙑнꙗ камен свꙙто валꙗтъ сꙙ по ꙁем С 294.29 Изч С Гр ὑπερϑαυμάζω Нвб пречудя се диал НТ