Исторически речник
прѣходмъ  
прѣходмъ -ꙑ прил Достъпен, разбираем [образно] скрнѭ вдѣвъше ба носѧщѭ. сѣмо  овамо текошѧ. абе же родъ сво отъвръгѫ.  непрѣходма естъства. прѣходма авшѧ сѧ СЕ 1b 7 Изч СЕ Гр βάσιμος Нвб преходим остар ВА Срв проходим