Исторически речник
прѣхвалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣхвалтпрѣхвалѭ, прѣхвалѧ, прѣхвалюпрѣхвалшпрѣхвалтъ, прѣхвалть, прѣхвалтпрѣхвалмъ, прѣхвалмь, прѣхвалм, прѣхвалмопрѣхвалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣхвалѧтъ, прѣхвалѧть, прѣхвалѧтпрѣхвалвѣпрѣхвалтапрѣхвалтепрѣхвалпрѣхвал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣхвалмъ, прѣхвалмь, прѣхвалмпрѣхвалтепрѣхвалвѣпрѣхвалтапрѣхвалхъ, прѣхвалхь, прѣхвалхпрѣхвал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣхвалпрѣхвалхомъ, прѣхвалхомь, прѣхвалхом, прѣхвалхмꙑпрѣхвалстепрѣхвалшѧ, прѣхвалшѫ, прѣхвалша, прѣхвалше, прѣхвалхѫпрѣхвалховѣпрѣхвалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣхвалстепрѣхвалꙗахъ, прѣхвалѣахъ, прѣхвалаахъ, прѣхвалѣхъ, прѣхвалꙗхъ, прѣхвалѧахъ, прѣхвалѧхъ, прѣхвалꙗахь, прѣхвалѣахь, прѣхвалаахь, прѣхвалѣхь, прѣхвалꙗхь, прѣхвалѧахь, прѣхвалѧхь, прѣхвалꙗах, прѣхвалѣах, прѣхвалаах, прѣхвалѣх, прѣхвалꙗх, прѣхвалѧах, прѣхвалѧхпрѣхвалꙗаше, прѣхвалѣаше, прѣхвалааше, прѣхвалѣше, прѣхвалꙗше, прѣхвалѧаше, прѣхвалѧшепрѣхвалꙗаше, прѣхвалѣаше, прѣхвалааше, прѣхвалѣше, прѣхвалꙗше, прѣхвалѧаше, прѣхвалѧшепрѣхвалꙗахомъ, прѣхвалѣахомъ, прѣхвалаахомъ, прѣхвалѣхомъ, прѣхвалꙗхомъ, прѣхвалѧахомъ, прѣхвалѧхомъ, прѣхвалꙗахомь, прѣхвалѣахомь, прѣхвалаахомь, прѣхвалѣхомь, прѣхвалꙗхомь, прѣхвалѧахомь, прѣхвалѧхомь, прѣхвалꙗахом, прѣхвалѣахом, прѣхвалаахом, прѣхвалѣхом, прѣхвалꙗхом, прѣхвалѧахом, прѣхвалѧхомпрѣхвалꙗашете, прѣхвалѣашете, прѣхвалаашете, прѣхвалѣшете, прѣхвалꙗшете, прѣхвалꙗасте, прѣхвалѣасте, прѣхвалаасте, прѣхвалѣсте, прѣхвалꙗсте, прѣхвалѧасте, прѣхвалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣхвалꙗахѫ, прѣхвалѣахѫ, прѣхвалаахѫ, прѣхвалѣхѫ, прѣхвалꙗхѫ, прѣхвалꙗахѹ, прѣхвалѣахѹ, прѣхвалаахѹ, прѣхвалѣхѹ, прѣхвалꙗхѹ, прѣхвалѧахѹ, прѣхвалѧхѹпрѣхвалꙗаховѣ, прѣхвалѣаховѣ, прѣхвалааховѣ, прѣхвалѣховѣ, прѣхвалꙗховѣ, прѣхвалѧаховѣ, прѣхвалѧховѣпрѣхвалꙗашета, прѣхвалѣашета, прѣхвалаашета, прѣхвалѣшета, прѣхвалꙗшета, прѣхвалꙗаста, прѣхвалѣаста, прѣхвалааста, прѣхвалѣста, прѣхвалꙗста, прѣхвалѧаста, прѣхвалѧстапрѣхвалꙗашете, прѣхвалѣашете, прѣхвалаашете, прѣхвалѣшете, прѣхвалꙗшете, прѣхвалꙗасте, прѣхвалѣасте, прѣхвалаасте, прѣхвалѣсте, прѣхвалꙗсте, прѣхвалѧасте, прѣхвалѧсте
прѣхвалт -прѣхвалѭ -прѣхвалш несв Възхвалявам, обсипвам с похвали прѣхвалмъ же обьщене. еже ес далъ намъ. ꙇмѣт съ нм. ꙇ нꙁъходѧще еже сътвор. къ страстемъ нашмъ. ꙇ въꙁвед нꙑ съ собоѭ СЕ 65а 15 Изч СЕ Нвб прехваля, прехвалвам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР