Исторически речник
прѣхаждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣхаждатпрѣхаждаѭ, прѣхаждаѫ, прѣхаждаѧ, прѣхаждаюпрѣхаждаш, прѣхаждаеш, прѣхаждаашпрѣхаждатъ, прѣхаждаетъ, прѣхаждаатъ, прѣхаждать, прѣхаждаеть, прѣхаждаать, прѣхаждат, прѣхаждает, прѣхаждаатпрѣхаждамъ, прѣхаждаемъ, прѣхаждаамъ, прѣхаждамь, прѣхаждаемь, прѣхаждаамь, прѣхаждам, прѣхаждаем, прѣхаждаам, прѣхаждамо, прѣхаждаемо, прѣхаждаамопрѣхаждате, прѣхаждаете, прѣхаждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣхаждаѭтъ, прѣхаждаѫтъ, прѣхаждаѧтъ, прѣхаждаютъ, прѣхаждаѭть, прѣхаждаѫть, прѣхаждаѧть, прѣхаждають, прѣхаждаѭт, прѣхаждаѫт, прѣхаждаѧт, прѣхаждаютпрѣхаждавѣ, прѣхаждаевѣ, прѣхаждаавѣпрѣхаждата, прѣхаждаета, прѣхаждаатапрѣхаждате, прѣхаждаете, прѣхаждаатепрѣхаждапрѣхажда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣхаждамъ, прѣхаждамь, прѣхаждампрѣхаждатепрѣхаждавѣпрѣхаждатапрѣхаждахъ, прѣхаждахь, прѣхаждахпрѣхажда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣхаждапрѣхаждахомъ, прѣхаждахомь, прѣхаждахом, прѣхаждахмꙑпрѣхаждастепрѣхаждашѧ, прѣхаждашѫ, прѣхаждаша, прѣхаждаше, прѣхаждахѫпрѣхаждаховѣпрѣхаждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣхаждастепрѣхаждаахъ, прѣхаждахъ, прѣхаждаахь, прѣхаждахь, прѣхаждаах, прѣхаждахпрѣхаждааше, прѣхаждашепрѣхаждааше, прѣхаждашепрѣхаждаахомъ, прѣхаждахомъ, прѣхаждаахомь, прѣхаждахомь, прѣхаждаахом, прѣхаждахомпрѣхаждаашете, прѣхаждашете, прѣхаждаасте, прѣхаждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣхаждаахѫ, прѣхаждахѫ, прѣхаждаахѹ, прѣхаждахѹпрѣхаждааховѣ, прѣхаждаховѣпрѣхаждаашета, прѣхаждашета, прѣхаждааста, прѣхаждастапрѣхаждаашете, прѣхаждашете, прѣхаждаасте, прѣхаждасте
прѣхаждат -прѣхаждаѭ -прѣхаждаш несв Извървявам, преминавам, преживявам [прен.]  жтьмъ цѣлоѹмномъ сам сꙙ оградмъ.  да не ꙁлаꙁ слово скврьнаво ѭдѣже хъ вьлаꙁтъ. такоѭ жꙁнѭ прѣхаждате С 507.22—23 Изч С Гр μετέρχομαι Нвб Срв прехаждам, прехадям диал НГер ДА прехождам ОА НТ ЕтМл БТР АР