Исторически речник
прѣтѣкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣтѣкатпрѣтѣкаѭ, прѣтѣкаѫ, прѣтѣкаѧ, прѣтѣкаюпрѣтѣкаш, прѣтѣкаеш, прѣтѣкаашпрѣтѣкатъ, прѣтѣкаетъ, прѣтѣкаатъ, прѣтѣкать, прѣтѣкаеть, прѣтѣкаать, прѣтѣкат, прѣтѣкает, прѣтѣкаатпрѣтѣкамъ, прѣтѣкаемъ, прѣтѣкаамъ, прѣтѣкамь, прѣтѣкаемь, прѣтѣкаамь, прѣтѣкам, прѣтѣкаем, прѣтѣкаам, прѣтѣкамо, прѣтѣкаемо, прѣтѣкаамопрѣтѣкате, прѣтѣкаете, прѣтѣкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣтѣкаѭтъ, прѣтѣкаѫтъ, прѣтѣкаѧтъ, прѣтѣкаютъ, прѣтѣкаѭть, прѣтѣкаѫть, прѣтѣкаѧть, прѣтѣкають, прѣтѣкаѭт, прѣтѣкаѫт, прѣтѣкаѧт, прѣтѣкаютпрѣтѣкавѣ, прѣтѣкаевѣ, прѣтѣкаавѣпрѣтѣката, прѣтѣкаета, прѣтѣкаатапрѣтѣкате, прѣтѣкаете, прѣтѣкаатепрѣтѣкапрѣтѣка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣтѣкамъ, прѣтѣкамь, прѣтѣкампрѣтѣкатепрѣтѣкавѣпрѣтѣкатапрѣтѣкахъ, прѣтѣкахь, прѣтѣкахпрѣтѣка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣтѣкапрѣтѣкахомъ, прѣтѣкахомь, прѣтѣкахом, прѣтѣкахмꙑпрѣтѣкастепрѣтѣкашѧ, прѣтѣкашѫ, прѣтѣкаша, прѣтѣкаше, прѣтѣкахѫпрѣтѣкаховѣпрѣтѣкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣтѣкастепрѣтѣкаахъ, прѣтѣкахъ, прѣтѣкаахь, прѣтѣкахь, прѣтѣкаах, прѣтѣкахпрѣтѣкааше, прѣтѣкашепрѣтѣкааше, прѣтѣкашепрѣтѣкаахомъ, прѣтѣкахомъ, прѣтѣкаахомь, прѣтѣкахомь, прѣтѣкаахом, прѣтѣкахомпрѣтѣкаашете, прѣтѣкашете, прѣтѣкаасте, прѣтѣкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣтѣкаахѫ, прѣтѣкахѫ, прѣтѣкаахѹ, прѣтѣкахѹпрѣтѣкааховѣ, прѣтѣкаховѣпрѣтѣкаашета, прѣтѣкашета, прѣтѣкааста, прѣтѣкастапрѣтѣкаашете, прѣтѣкашете, прѣтѣкаасте, прѣтѣкасте
прѣтѣкат -прѣтѣкаѭ -прѣтѣкаш несв За мнозина — събираме се, стичаме се, прииждаме бързо деже їѡсфъ  нкодмъ. не тѹ л сьнꙙшꙙ сꙙ.  вьс бож аггелъ народ.  вараѭтъ херовмъ.  прѣтѣкаѭтъ серафмъ С 458.13 Изч С Гр συντρέχω Нвб Срв претека ’пресрещна’ диал НТ ЕтМл претичам ОА ВА ЕтМл БТР АР