Исторически речник
прѣтꙑкат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣтꙑкат сѧпрѣтꙑкаѭ, прѣтꙑкаѫ, прѣтꙑкаѧ, прѣтꙑкаюпрѣтꙑкаш, прѣтꙑкаеш, прѣтꙑкаашпрѣтꙑкатъ, прѣтꙑкаетъ, прѣтꙑкаатъ, прѣтꙑкать, прѣтꙑкаеть, прѣтꙑкаать, прѣтꙑкат, прѣтꙑкает, прѣтꙑкаатпрѣтꙑкамъ, прѣтꙑкаемъ, прѣтꙑкаамъ, прѣтꙑкамь, прѣтꙑкаемь, прѣтꙑкаамь, прѣтꙑкам, прѣтꙑкаем, прѣтꙑкаам, прѣтꙑкамо, прѣтꙑкаемо, прѣтꙑкаамопрѣтꙑкате, прѣтꙑкаете, прѣтꙑкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣтꙑкаѭтъ, прѣтꙑкаѫтъ, прѣтꙑкаѧтъ, прѣтꙑкаютъ, прѣтꙑкаѭть, прѣтꙑкаѫть, прѣтꙑкаѧть, прѣтꙑкають, прѣтꙑкаѭт, прѣтꙑкаѫт, прѣтꙑкаѧт, прѣтꙑкаютпрѣтꙑкавѣ, прѣтꙑкаевѣ, прѣтꙑкаавѣпрѣтꙑката, прѣтꙑкаета, прѣтꙑкаатапрѣтꙑкате, прѣтꙑкаете, прѣтꙑкаатепрѣтꙑкапрѣтꙑка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣтꙑкамъ, прѣтꙑкамь, прѣтꙑкампрѣтꙑкатепрѣтꙑкавѣпрѣтꙑкатапрѣтꙑкахъ, прѣтꙑкахь, прѣтꙑкахпрѣтꙑка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣтꙑкапрѣтꙑкахомъ, прѣтꙑкахомь, прѣтꙑкахом, прѣтꙑкахмꙑпрѣтꙑкастепрѣтꙑкашѧ, прѣтꙑкашѫ, прѣтꙑкаша, прѣтꙑкаше, прѣтꙑкахѫпрѣтꙑкаховѣпрѣтꙑкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣтꙑкастепрѣтꙑкаахъ, прѣтꙑкахъ, прѣтꙑкаахь, прѣтꙑкахь, прѣтꙑкаах, прѣтꙑкахпрѣтꙑкааше, прѣтꙑкашепрѣтꙑкааше, прѣтꙑкашепрѣтꙑкаахомъ, прѣтꙑкахомъ, прѣтꙑкаахомь, прѣтꙑкахомь, прѣтꙑкаахом, прѣтꙑкахомпрѣтꙑкаашете, прѣтꙑкашете, прѣтꙑкаасте, прѣтꙑкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣтꙑкаахѫ, прѣтꙑкахѫ, прѣтꙑкаахѹ, прѣтꙑкахѹпрѣтꙑкааховѣ, прѣтꙑкаховѣпрѣтꙑкаашета, прѣтꙑкашета, прѣтꙑкааста, прѣтꙑкастапрѣтꙑкаашете, прѣтꙑкашете, прѣтꙑкаасте, прѣтꙑкасте
прѣтꙑкат сѧ -прѣтꙑкаѭ сѧ -прѣтꙑкаш сѧ несв 1. Препъвам се, блъскам се въкѹпѣ основанꙗ тъмнцꙙ подвжашꙙ сꙙ. въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ. дрѹгъ дрѹга рѣѧ.  дрѹгъ дрѹꙁѣ прѣтꙑкаѧ сꙙ С 466.7 2. Прен. Притеснявам се, затруднявам се; смущавам се добро не ѣст мѧⷭ҇. н пт внⷶ (н) ѡ н(е)мже прѣткаетъ сѧ. братъ тво.  съблажнѣетъ сѧ л ꙁнемагаетъ Е 4а 13 Изч Е С Гр συμποδίζομαι προσκόπτω Нвб Срв претикам диал ВА НТ ЕтМл тикам [се], тиквам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР