Исторически речник
прѣтꙑкань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣтꙑкан, прѣтꙑканьпрѣтꙑканꙗ, прѣтꙑкана, прѣтꙑканьꙗпрѣтꙑканю, прѣтꙑканѹ, прѣтꙑканьюпрѣтꙑканмь, прѣтꙑканьмь, прѣтꙑканмъ, прѣтꙑканьмъ, прѣтꙑканмь, прѣтꙑканмъпрѣтꙑкан, прѣтꙑкань, прѣтꙑканпрѣтꙑканꙗ, прѣтꙑкана, прѣтꙑканьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣтꙑкан, прѣтꙑкань, прѣтꙑканепрѣтꙑканмъ, прѣтꙑканьмъ, прѣтꙑканмь, прѣтꙑканьмь, прѣтꙑканмъ, прѣтꙑканмь, прѣтꙑканомъ, прѣтꙑканамъпрѣтꙑкан, прѣтꙑкань, прѣтꙑкан, прѣтꙑканмпрѣтꙑканхъ, прѣтꙑканьхъ, прѣтꙑканхь, прѣтꙑканьхь, прѣтꙑканхъ, прѣтꙑканхьпрѣтꙑкан, прѣтꙑканьпрѣтꙑканю, прѣтꙑканѹ, прѣтꙑканью
NnDu
прѣтꙑканма, прѣтꙑканьма, прѣтꙑканма, прѣтꙑканма
прѣтꙑкань -ꙗ ср 1. Пречка, препятствие трѧсавце ... не тꙑ л сама. ꙇ вꙿсѧ твоѩ. боте сѧ прѣтꙑкане. прѣтꙑкаемꙑхъ вамъ. ꙇ вꙿсѣхъ пострашене лскъ. страшѧщхъ вꙑ. крѧще ꙁбѣгате. ꙇ отъходте СЕ 45b 11 2. Прен. Нападка, подигравка, издевателство гвоꙁдѧ л л дрѣво.  ждовъскаа прѣтꙑканꙗ.  ѹже вономъ лѫштѫ обнажамѫ С 437.24 3. Прен. Изкушение, съблазън блѹдѣте же еда како властъ с ваша. прѣтканю бѫдетъ немощънмъ Е 3а 15—16 браⷮ҇. мрна гонмъ. ѣже въ съꙁдане себѣ. не брашна рад раꙁарѣте дѣла бжѣ въсѣ бо ста. нѫ ꙁло лвкꙋ. прѣтканѣ. ѣдѫщом(ѹ) Е 4а 11 Изч Е СЕ С Гр σκῶμμα πρόσκομμα прѣткан прѣткане Нвб Срв тикане, тикване