Исторически речник
прѣтъкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣтъкнѫтпрѣтъкнѫ, прѣтькнѫ, прѣтъкнѹ, прѣтькнѹпрѣтъкнеш, прѣтькнешпрѣтъкнетъ, прѣтькнетъ, прѣтъкнеть, прѣтькнеть, прѣтъкнет, прѣтькнетпрѣтъкнемъ, прѣтькнемъ, прѣтъкнемь, прѣтькнемь, прѣтъкнем, прѣтькнемпрѣтъкнете, прѣтькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣтъкнѫтъ, прѣтькнѫтъ, прѣтъкнѹтъ, прѣтькнѹтъ, прѣтъкнѫть, прѣтькнѫть, прѣтъкнѹть, прѣтькнѹть, прѣтъкнѫт, прѣтькнѫт, прѣтъкнѹт, прѣтькнѹтпрѣтъкневѣ, прѣтькневѣпрѣтъкнета, прѣтькнетапрѣтъкнете, прѣтькнетепрѣтъкн, прѣтькнпрѣтъкн, прѣтькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣтъкнѣмъ, прѣтькнѣмъ, прѣтъкнѣмь, прѣтькнѣмь, прѣтъкнѣм, прѣтькнѣмпрѣтъкнѣте, прѣтькнѣтепрѣтъкнѣвѣ, прѣтькнѣвѣпрѣтъкнѣта, прѣтькнѣтапрѣтъкъ, прѣтъкнѫхъ, прѣтъкнѹхъ, прѣтъкохъ, прѣтькъ, прѣтькнѫхъ, прѣтькнѹхъ, прѣтькохъ, прѣтъкь, прѣтъкнѫхь, прѣтъкнѹхь, прѣтъкохь, прѣтькь, прѣтькнѫхь, прѣтькнѹхь, прѣтькохь, прѣтъкнѫх, прѣтъкнѹх, прѣтъкох, прѣтькнѫх, прѣтькнѹх, прѣтькохпрѣтъкнѫ, прѣтъкнѹ, прѣтъе, прѣтькнѫ, прѣтькнѹ, прѣтье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣтъкнѫ, прѣтъкнѹ, прѣтъе, прѣтькнѫ, прѣтькнѹ, прѣтьепрѣтъкомъ, прѣтъкнѫхомъ, прѣтъкнѹхомъ, прѣтъкохомъ, прѣтькомъ, прѣтькнѫхомъ, прѣтькнѹхомъ, прѣтькохомъ, прѣтъкомь, прѣтъкнѫхом, прѣтъкнѹхомь, прѣтъкохомь, прѣтькомь, прѣтькнѫхомь, прѣтькнѹхомь, прѣтькохомь, прѣтъкнѹхом, прѣтъкохом, прѣтькнѫхом, прѣтькнѹхом, прѣтькохом, прѣтъкнѫхмꙑ, прѣтькнѫхмꙑпрѣтъете, прѣтъкнѫсте, прѣтъкнѹсте, прѣтъкосте, прѣтьете, прѣтькнѫсте, прѣтькнѹсте, прѣтькостепрѣтъкнѫшѧ, прѣтъкнѹшѧ, прѣтъкѫ, прѣтъкошѧ, прѣтькнѫшѧ, прѣтькнѹшѧ, прѣтькѫ, прѣтькошѧ, прѣтъкнѫшѫ, прѣтъкошѫ, прѣтькнѫшѫ, прѣтькошѫ, прѣтъкнѫша, прѣтъкнѹша, прѣтъкоша, прѣтькнѫша, прѣтькнѹша, прѣтькоша, прѣтъкнѫше, прѣтъкнѹше, прѣтъкоше, прѣтькнѫше, прѣтькнѹше, прѣтькоше, прѣтъкнѫхѫ, прѣтькнѫхѫпрѣтъковѣ, прѣтъкнѫховѣ, прѣтъкнѹховѣ, прѣтъкоховѣ, прѣтьковѣ, прѣтькнѫховѣ, прѣтькнѹховѣ, прѣтькоховѣпрѣтъета, прѣтъкнѫста, прѣтъкнѹста, прѣтъкоста, прѣтьета, прѣтькнѫста, прѣтькнѹста, прѣтькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣтъете, прѣтъкнѫсте, прѣтъкнѹсте, прѣтъкосте, прѣтьете, прѣтькнѫсте, прѣтькнѹсте, прѣтькостепрѣтъкнѣахъ, прѣтькнѣахъ, прѣтъкнѣахь, прѣтькнѣахь, прѣтъкнѣах, прѣтькнѣахпрѣтъкнѣаше, прѣтькнѣашепрѣтъкнѣаше, прѣтькнѣашепрѣтъкнѣахомъ, прѣтькнѣахомъ, прѣтъкнѣахомь, прѣтькнѣахомь, прѣтъкнѣахом, прѣтькнѣахомпрѣтъкнѣашете, прѣтькнѣашете, прѣтъкнѣасте, прѣтькнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣтъкнѣахѫ, прѣтькнѣахѫ, прѣтъкнѣахѹ, прѣтькнѣахѹпрѣтъкнѣаховѣ, прѣтькнѣаховѣпрѣтъкнѣашета, прѣтькнѣашета, прѣтъкнѣаста, прѣтькнѣастапрѣтъкнѣашете, прѣтькнѣашете, прѣтъкнѣасте, прѣтькнѣасте
прѣтъкнѫт -прѣтъкнѫ -прѣтъкнеш св Препъна, спъна псано бо естъ. ѣко анћмъ свомъ ꙁаповѣстъ о тебѣ съхрант тѧ. ꙇ на рѫкахъ въꙁъмѫтъ тѧ. да не о камень прѣтъкнеш ногꙑ твоеѩ М Лк 4.11 Срв.Мт 4.6 З, А, СК, Б;СП 90.12 Образно. се бо вь беꙁаконь моемь ꙁаѧ. слꙑшахъ гі. ѣко мꙿножꙿство ꙁълъ къ попраетъ мѧ. ꙇже хотѧтъ посрамт. ꙇ прѣдъкнѫт (погр. вм. прѣтъкнѫт, Фърчек, с. 538, бел. под линия) стѫпанѣ моѣ СЕ 85а 12 Изч М З А СК Б СП СЕ Гр προσκόπτω Нвб Срв [на]тъкна ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР РБЕ ДА