Исторически речник
прѣтрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣтрѣтпрѣтьрѫ, прѣтърѫ, прѣтьрѹ, прѣтърѹпрѣтьреш, прѣтърешпрѣтьретъ, прѣтъретъ, прѣтьреть, прѣтъреть, прѣтьрет, прѣтъретпрѣтьремъ, прѣтъремъ, прѣтьремь, прѣтъремь, прѣтьрем, прѣтърем, прѣтьремо, прѣтъремопрѣтьрете, прѣтърете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣтьрѫтъ, прѣтърѫтъ, прѣтьрѹтъ, прѣтърѹтъ, прѣтьрѫть, прѣтърѫть, прѣтьрѹть, прѣтърѹть, прѣтьрѫт, прѣтърѫт, прѣтьрѹт, прѣтърѹтпрѣтьревѣ, прѣтъревѣпрѣтьрета, прѣтъретапрѣтьрете, прѣтъретепрѣтьр, прѣтърпрѣтьр, прѣтър
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣтьрѣмъ, прѣтьрмъ, прѣтьрѣмь, прѣтьрмь, прѣтьрѣм, прѣтьрмпрѣтьрѣте, прѣтърѣтепрѣтьрѣвѣ, прѣтърѣвѣпрѣтьрѣта, прѣтърѣтапрѣтръхъ, прѣтрьхъ, прѣтръхь, прѣтрьхь, прѣтръх, прѣтрьхпрѣтръ, прѣтрь, прѣтьре
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣтръ, прѣтрь, прѣтьрепрѣтръхомъ, прѣтрьхомъ, прѣтръхомь, прѣтрьхомь, прѣтръхом, прѣтрьхомпрѣтръсте, прѣтрьстепрѣтръшѧ, прѣтрьшѧ, прѣтръшѫ, прѣтрьшѫ, прѣтръша, прѣтрьша, прѣтръше, прѣтрьшепрѣтръховѣ, прѣтрьховѣпрѣтръста, прѣтрьста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣтръсте, прѣтрьсте*прѣтьрѣахъ*прѣтьрѣаше*прѣтьрѣаше*прѣтьрѣахомъ*прѣтьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прѣтьрѣахѫ*прѣтьрѣаховѣ*прѣтьрѣашета*прѣтьрѣашете
прѣтрѣт -прѣтьрѫ -прѣтьреш св Прережа, разрежа  сътворшꙙ тако слѹгꙑ.  съломшꙙ сꙙ кост го вьсꙙ.  потомъ прѣтръшꙙ  полъма. прѣтъренꙋ же мѹ бꙑвъшѹ. повелѣшꙙ вльсв трѹпъ го въврѣшт въ ꙗмѫ глѫбокѫ.  стрѣшт го твръдѣ.  бꙑстъ тако С 269.6, 6—7 Изч С Гр πρίω Нвб Срв претрия ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР