Исторически речник
прѣтрьпѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прѣтрьпѣн, прѣтрьпѣньпрѣтрьпѣнꙗ, прѣтрьпѣна, прѣтрьпѣньꙗпрѣтрьпѣню, прѣтрьпѣнѹ, прѣтрьпѣньюпрѣтрьпѣнмь, прѣтрьпѣньмь, прѣтрьпѣнмъ, прѣтрьпѣньмъ, прѣтрьпѣнмь, прѣтрьпѣнмъпрѣтрьпѣн, прѣтрьпѣнь, прѣтрьпѣнпрѣтрьпѣнꙗ, прѣтрьпѣна, прѣтрьпѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прѣтрьпѣн, прѣтрьпѣнь, прѣтрьпѣнепрѣтрьпѣнмъ, прѣтрьпѣньмъ, прѣтрьпѣнмь, прѣтрьпѣньмь, прѣтрьпѣнмъ, прѣтрьпѣнмь, прѣтрьпѣномъ, прѣтрьпѣнамъпрѣтрьпѣн, прѣтрьпѣнь, прѣтрьпѣн, прѣтрьпѣнмпрѣтрьпѣнхъ, прѣтрьпѣньхъ, прѣтрьпѣнхь, прѣтрьпѣньхь, прѣтрьпѣнхъ, прѣтрьпѣнхьпрѣтрьпѣн, прѣтрьпѣньпрѣтрьпѣню, прѣтрьпѣнѹ, прѣтрьпѣнью
NnDu
прѣтрьпѣнма, прѣтрьпѣньма, прѣтрьпѣнма, прѣтрьпѣнма
прѣтрьпѣнь -ꙗ ср Претърпяване, понасяне с търпение тѣснꙑхъ же тѣхъ вратъ. ꙇ скръбънааго пѫт. се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдане. ꙁемелѣгане. кланѣне. малосъпане. съмѣрене. покорене. прѣтръпѣне обдꙑ СЕ 69b 25 Твърдост, непоколебимост. дꙿнае же мѹ гнѣвомъ дѹшѫштѹ. о прѣтръпѣнї мѫенка. рее прведѣте м сѣмо мѫжꙙ жестокꙑ. отъ еіѡпьскꙑѧ странꙑ. съ ме да сѣкѫтꙿ  проꙙѧ.  вьведъ сьвѣтьнкꙑ своѧ рее къ н҄мъ. вдѣсте л прѣтрьпѣн неьствааго оного С 62.7—8, 12—13 Изч СЕ С Гр καρτερία прѣтрьпѣн прѣтръпѣн прѣтръпѣне Нвб Срв претърпяване ОА ВА ЕтМл БТР