Исторически речник
прѣтръгнѫт [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣтръгнѫтпрѣтръгнѫ, прѣтрьгнѫ, прѣтьргнѫ, прѣтръгнѹ, прѣтрьгнѹ, прѣтьргнѹпрѣтръгнеш, прѣтрьгнеш, прѣтьргнешпрѣтръгнетъ, прѣтрьгнетъ, прѣтьргнетъ, прѣтръгнеть, прѣтрьгнеть, прѣтьргнеть, прѣтръгнет, прѣтрьгнет, прѣтьргнетпрѣтръгнемъ, прѣтрьгнемъ, прѣтьргнемъ, прѣтръгнемь, прѣтрьгнемь, прѣтьргнемь, прѣтръгнем, прѣтрьгнем, прѣтьргнемпрѣтръгнете, прѣтрьгнете, прѣтьргнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣтръгнѫтъ, прѣтрьгнѫтъ, прѣтьргнѫтъ, прѣтръгнѹтъ, прѣтрьгнѹтъ, прѣтьргнѹтъ, прѣтръгнѫть, прѣтрьгнѫть, прѣтьргнѫть, прѣтръгнѹть, прѣтрьгнѹть, прѣтьргнѹть, прѣтръгнѫт, прѣтрьгнѫт, прѣтьргнѫт, прѣтръгнѹт, прѣтрьгнѹт, прѣтьргнѹтпрѣтръгневѣ, прѣтрьгневѣ, прѣтьргневѣпрѣтръгнета, прѣтрьгнета, прѣтьргнетапрѣтръгнете, прѣтрьгнете, прѣтьргнетепрѣтръгн, прѣтрьгн, прѣтьргнпрѣтръгн, прѣтрьгн, прѣтьргн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣтръгнѣмъ, прѣтрьгнѣмъ, прѣтьргнѣмъ, прѣтръгнѣмь, прѣтрьгнѣмь, прѣтьргнѣмь, прѣтръгнѣм, прѣтрьгнѣм, прѣтьргнѣмпрѣтръгнѣте, прѣтрьгнѣте, прѣтьргнѣтепрѣтръгнѣвѣ, прѣтрьгнѣвѣ, прѣтьргнѣвѣпрѣтръгнѣта, прѣтрьгнѣта, прѣтьргнѣтапрѣтръгнѫхъ, прѣтрьгнѫхъ, прѣтръгнѹхъ, прѣтрьгнѹхъ, прѣтръгнѫхь, прѣтрьгнѫхь, прѣтръгнѹхь, прѣтрьгнѹхь, прѣтръгнѫх, прѣтрьгнѫх, прѣтръгнѹх, прѣтрьгнѹхпрѣтръгнѫ, прѣтръгнѹ, прѣтръже, прѣтрьже, прѣтьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣтръгнѫ, прѣтръгнѹ, прѣтръже, прѣтрьже, прѣтьржепрѣтръгнѫхомъ, прѣтрьгнѫхомъ, прѣтръгнѹхомъ, прѣтрьгнѹхомъ, прѣтръгнѫхомь, прѣтрьгнѫхомь, прѣтръгнѹхомь, прѣтрьгнѹхомь, прѣтръгнѫхом, прѣтрьгнѫхом, прѣтръгнѹхом, прѣтрьгнѹхом, прѣтръгнѫхмꙑ, прѣтрьгнѫхмꙑпрѣтръгнѫсте, прѣтрьгнѫсте, прѣтръгнѹсте, прѣтрьгнѹстепрѣтръгнѫшѧ, прѣтрьгнѫшѧ, прѣтръгнѹшѧ, прѣтрьгнѹшѧ, прѣтръгнѫшѫ, прѣтрьгнѫшѫ, прѣтръгнѫша, прѣтрьгнѫша, прѣтръгнѹша, прѣтрьгнѹша, прѣтръгнѫше, прѣтрьгнѫше, прѣтръгнѹше, прѣтрьгнѹше, прѣтръгнѫхѫ, прѣтрьгнѫхѫпрѣтръгнѫховѣ, прѣтрьгнѫховѣ, прѣтръгнѹховѣ, прѣтрьгнѹховѣпрѣтръгнѫста, прѣтрьгнѫста, прѣтръгнѹста, прѣтрьгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣтръгнѫсте, прѣтрьгнѫсте, прѣтръгнѹсте, прѣтрьгнѹстепрѣтръгнѧхъ, прѣтръгнѧхь, прѣтръгнѧхпрѣтръгнѧшепрѣтръгнѧшепрѣтръгнѧхомъ, прѣтръгнѧхомь, прѣтръгнѧхомпрѣтръгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣтръгнѧхѹпрѣтръгнѧховѣпрѣтръгнѧстапрѣтръгнѧсте
прѣтръгнѫт -прѣтръгнѫ -прѣтръгнеш св 1. Скъсам, разкъсам [образно]  ꙁведе ѩ іс тьмꙑ і сѣні съмрътьнꙑ.  ѫꙁꙑ іхъ прѣтръже СП 106.14 2. Прен. Прекратя, прекъсна како бе сѫмьнѣнꙗ къ мѫеню прстѫпшꙙ. се ѹбо да прѣтръгъше слово на мѫенкꙑ прѣдемъ С 55.18 а словеса мже сꙙ кꙑтъ. горꙿко прѣтръгнетъ С 338.11—12 вьсѣкоѧ трѣбꙑ жрьтва прѣтръже сꙙ. со дѣлма о схъ дръꙁаш беꙁаконьнꙑхъ дѣлесехъ С 418.15—16 прѣтръгнѫт сѧ Изч СП С Гр διαρρήγνυμι ἐπιτέμνω διασπάω λύω Нвб Срв претръгна [се] ВА Дюв